Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Stukken Commissie van Drie beschikbaar


Den Haag

Een aantal archiefbescheiden afkomstig van de Commissie van Drie is zonder beperking aan de openbaarheid raadpleegbaar geworden. De dossiers maken onderdeel uit van het archief van het Kabinet van de Minister-President (archiefinventaris 2.03.01).

De stukken zijn vrijgevallen naar aanleiding van de einduitspraak van de rechtbank van Amsterdam op 11 april 2011 en een daarop volgend besluit van de oorspronkelijke zorgdrager op 6 juni 2011. Een verzoek om inzage op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur bij de oorspronkelijke zorgdrager ligt ten grondslag aan deze einduitspraak.

De bescheiden waren niet toegankelijk tot 2025 respectievelijk 2050. De vrijgevallen stukken bevatten onder meer informatie over de werkwijze van de commissie die onderzoek deed naar de affaire Lockheed en de totstandkoming van het rapport.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in