Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Studiezaal as. vrijdag gesloten in verband met overlijden Jan Kompagnie


Den Haag

Afgelopen zondag bereikte ons het droevige bericht dat onze collega Jan Kompagnie is overleden. In verband met de uitvaart van Jan is de studiezaal van het Nationaal Archief vrijdag 25 november a.s. gesloten.

Lange carrìère bij het Algemeen Rijksarchief/Nationaal Archief

Jan Kompagnie (1947) kwam in 1978 in dienst van het Algemeen Rijksarchief. Zoals zo vele jonge archiefambtenaren begon hij als aspirant bij de Derde Afdeling en kreeg hij er daarna een vaste aanstelling bij de Tweede Afdeling. De Tweede Afdeling hield zich bezig met de archieven van na 1795. Op tal van waardevolle archieven maakte Jan inventarissen, van het familiearchief Van Heteren tot het persoonlijk archief van Jan P.K. van Eechoud. Maar vooral spande hij zich in om onderzoeksgidsen op veel geraadpleegde archieven te maken: het Centraal testamentenregister, de archieven van het KNIL. Bestsellers waren zijn POP-gids: Personen Op Papier: een overzicht van archief- en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons- en beroepsgroepen en De oorlogsgids: met antwoorden op de 25 meest gestelde vragen over de oorlogsarchieven van het Nationaal Archief.


De laatste jaren was Jan hoofd Onderzoek en had hij de kans zich ook met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog bezig te houden. Dit jaar zijn twee publicaties tot stand gekomen die van zijn kennis en belangstelling blijk geven: Jodenjacht en de familieversie van het volgend jaar te verschijnen boek over zijn oom Held tegen wil en dank.
We zullen Jan zijn enthousiasme, kennis en collegialiteit erg missen.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in