Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Scans DTB Suriname tijdelijk niet raadpleegbaar


Den Haag

De Doop-, trouw- en begraafboeken van Suriname, 1662-1838 (toegangsnummer 1.05.11.16) zijn momenteel alleen op microfiches raadpleegbaar op de studiezaal van het Nationaal Archief. De gedigitaliseerde DTB's zijn tijdelijk niet meer raadpleegbaar op deze website.
Omdat de DTB's van Suriname in het verleden reeds op microfiche zijn gezet, zijn die fiches nog wel beschikbaar op de studiezaal van het Nationaal Archief.

project Teruggave Archieven Suriname

Sinds 2010 is het Nationaal Archief druk bezig met de werkzaamheden die uiteindelijk moeten leiden tot het overbrengen van de Surinaamse Archieven uit de collectie van het Nationaal Archief in Den Haag naar het Nationaal Archief in Paramaribo; het project Teruggave Archieven Suriname. Voordat de archieven naar Suriname worden overgebracht worden deze geconserveerd en integraal gedigitaliseerd. Het ligt in de bedoeling om het gedigitaliseerde materiaal vervolgens online beschikbaar te stellen.
De doop-, trouw- en begraafboeken maken deel uit van het project Teruggave Archieven Suriname. Dat is de reden dat de documenten inmiddels naar het Nationaal Archief in Paramaribo zijn overgebracht.

Online beschikbaar stellen

Het Nationaal Archief en het Nationaal Archief van Suriname overleggen momenteel druk over de wijze waarop het gedigitaliseerde archiefmateriaal het beste online beschikbaar kan worden gesteld naast beschikbaarstelling in de studiezaal. We doen al het mogelijke om dit zo spoedig mogelijk voor elkaar te krijgen.

Andere Surinaamse archieven

De werkzaamheden van het project Teruggave Archieven Suriname hebben consequenties voor de raadpleegbaarheid van de Surinaamse archieven uit de collectie van het Nationaal Archief.

Kijk voor een recent overzicht van de archieven waarover het gaat, en een recent beeld van de stand van zaken bij Studiezaal actueel onder de rubriek Vraagbaak-Bezoek ons.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in