Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Project CABR-Slachtoffers afgerond


Den Haag

Het project ‘CABR-Slachtoffers’ is zo goed als klaar: op 3 oktober verschijnt bij uitgeverij Balans het boek Jodenjacht onder eindredactie van Jan H. Kompagnie en Ad van Liempt. Het boek is de afronding van een breed onderzoek in meer dan 250 CABR-dossiers van Nederlanders die zich tijdens de bezetting hebben bezig gehouden met het arresteren van Joodse medeburgers.

Onderzoek

Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) dat het Nationaal Archief bewaart, telt 500.000 dossiers van ten minste 310.000 verdachten van collaboratie en oorlogsmisdaden. Het eerste resultaat van het onderzoek, dat een jaar geleden van start ging onder auspiciën van het Nationaal Archief, was een database met de namen van 9000 Joden, van wie nu bekend is wanneer en door wie ze gearresteerd zijn. De database werd al eerder gepresenteerd, op een symposium in april. Aan het project werkte ook het Joods Historisch Museum mee, dat de namenlijst van alle uit Nederland afkomstige Joodse slachtoffers van de Holocaust beheert.

Verhaal achter de arrestaties

In veel gevallen is er bovendien nog aanzienlijk meer bekend over de omstandigheden van de arrestatie van Joden en het verhaal erachter. Die gegevens komen uit de 250 CABR-dossiers van de arresteerders, in de meeste gevallen politiebeambten, die deel uitmaakten van speciale afdelingen binnen de Nederlandse politiekorpsen. Zes onderzoekers hebben de resultaten van hun spitwerk in de 250 dossiers, samengevat in het boek Jodenjacht. Dat boek biedt een onthutsend beeld van de werkzaamheden van de betrokken agenten, die niet alleen zoveel mogelijk joden trachtten te arresteren, maar zich daarnaast ook nog schuldig maakten aan allerlei misdrijven, zoals diefstal, roof, mishandeling en verkrachting.

Verzetsstrijders

Het CABR-project, in feite een nadere ontsluiting van de CABR-dossiers op slachtoffers, is nog een uitvloeisel van het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS. Dat programma is al enige tijd officieel afgesloten, maar sommige projecten liepen nog door.
Er zijn plannen om een vergelijkbaar onderzoek te doen naar gegevens over de arrestatie en het lot van verzetsstrijders. Ook daarover moeten CABR-dossiers veel gegevens bevatten.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in