Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Politie en dierenleed


Den Haag

Sinds kort is het speciale alarmnummer 144 geopend om melding te maken van een in de sloot gevallen koe, een verwaarloosd paard, verlaten kittens of ander dierenleed. In acute gevallen zal de speciaal opgeleide dierenpolitie meteen in actie komen. Dit jaar gaan de eersten van de in totaal 500 aan te stellen animal cops aan de slag. Wie denkt dat de dierenpolitie iets nieuws in Nederland is, vergist zich.

Bond voor politiedierenbeschermers

Sinds het strafbaar worden van dierenmishandeling in 1875 kan de politie hier tegen optreden, maar doet dat te weinig. Tweede Kamerlid Van Rappard hekelt in 1918 de passieve houding van de politie in de bescherming van dieren. Als reactie daarop wordt een jaar later, door de Hilversumse politiecommissaris J.J.A. de Koning, de 'Bond van Politie-Ambtenaren in Nederland tot bescherming van Dieren' opgericht. De politie probeert hiermee binnen eigen gelederen de bescherming van dieren hoger op de agenda te krijgen. Politie en dierenleed lijken aanvankelijk niet zo goed samen te gaan. Net als de dierenpolitie van nu, die ook wel 'caviapolitie' wordt genoemd, heeft de Bond van Politiedierenbescherming met de nodige hoon en spot te maken.

Sentimentele bejaarden

Keer op keer moeten de Bondsleden zich, ook tegenover hun politiecollega’s, verdedigen voor hun dierenbeschermend werk.  Een politieagent is toch geen overgevoelige 'verweekelijkte idealist'? Maar volgens de wet zijn zij de enigen die iets voor mishandelde dieren kunnen doen, het is hun plicht. Bondslid opperwachtmeester T. Kuik zegt in een lezing dat dierenbescherming anno 1942 nog steeds geassocieerd wordt met 'sentimentele oude dames en bejaarde heren die met hun tijd geen raad weten'. Daarom moet de politie vooral niet ten dienste staan van 'een oude juffrouw die meent dat alleen háár kanarie, háár poes, háár hond mag delen in een overdreven bescherming'. De Bondsleden treden overigens wel op tegen jongens die een hondje aan een emmer bonden of katjes in een zak tegen de muur sloegen. Maar het meeste werk hebben de dierenagenten aan uitgemergelde of verwonde werkpaarden, overbelaste trekhonden, halflevend geslachte koeien, en praktijken zoals het aan elkaar naaien van schapenoren of het in de ogen steken van onwillige varkens.

Succes

Met voorlichtingsavonden en het uitgeven van een mededelingenblad vol schrijnende gevallen van dierenmishandeling en daarvan opgemaakte processen-verbaal worden de agenten bewust gemaakt van hun taak in de bestrijding van dierenleed. De propaganda van de Bond werkt: duizenden agenten worden lid en steeds meer gevallen van dierenmishandeling worden gemeld en onderzocht.

De Bond bestaat nog steeds en gaat nu door het leven als de Vereniging Politie dieren- en milieubescherming. Dierenleed is helaas nog steeds niet uitgebannen, voor de nieuwe dierenpolitie is er helaas genoeg werk aan de winkel.

Nationaal Archief

2.19.009 Dierenbeschermingsarchieven Collectie H. van Poelgeest, inv.nrs. 268, 269, 274, 275

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in