Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Het Plakkaat van Verlatinge in de schijnwerpers


Den Haag

Een van de belangrijkste documenten in de collectie van het Nationaal Archief is het Plakkaat van Verlatinge uit 1581 waarin de Spaanse vorst niet langer als heer der Nederlanden werd erkend. Sommigen noemen het zelfs de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring. Samen met de Universiteit van Tilburg organiseerde het Nationaal Archief op 3 en 4 februari in Den Haag een internationaal congres waar binnen- en buitenlandse sprekers hun licht lieten schijnen over het ontstaan en de nationale en internationale betekenis van het Plakkaat.

Inspiratiebron

Het Plakkaat van Verlatinge uit 1581 was het document waarin de Staten-Generaal de afzetting van hun vorst formeel bekrachtigden en deze afzetting probeerden te rechtvaardigen. Zowel nationaal als internationaal heeft de akte eeuwenlang als inspiratiebron gediend. Een van de sprekers tijdens het congres was prof. Stephen Lucas van de Universiteit van Wisconsin, die verbanden ziet tussen onze Akte van Verlatinge en de Amerikaanse Declaration of Independance van 1776. Het document lijkt ook gebruikt te zijn in de Franse revolutie en wellicht in nog meer onafhankelijkheidsdocumenten. Sommigen menen dat er ook een band is met onze eerste Grondwet van 1814.

Wordingsgeschiedenis onderzocht

Bij gelegenheid van de instelling in 2009 van de Staatscommissie Grondwetsherziening is het Nationaal Archief een technisch sporenonderzoek begonnen naar de wordingsgeschiedenis van het Plakkaat van Verlatinge. Samen met het Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung in Berlijn heeft het Nationaal Archief de minuut van de Akte met de modernste apparatuur bestudeerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn tijdens het congres gepresenteerd.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in