Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Van Open Archief naar Verhalenarchief


Den Haag

Op 24 februari 2011 worden de verhalen van kinderen van ‘foute’ ouders, die tot op heden te lezen waren op het Open Archief, opgenomen in Het Verhalenarchief van het Nationaal Archief. Mede-initiatiefnemer van het Open Archief Rinke Smedinga vertelt bij de overdracht over het ontstaan en de ontwikkeling van het Open Archief. Historicus en schrijver Chris van der Heijden geeft voorafgaand aan de overdracht een lezing getiteld: Zwijgen, stamelt, spreken. Een mensenleeftijd ‘foute kinderen’.

Kinderen van ‘foute’ ouders

Voor een grote groep mensen hield de Tweede Wereldoorlog niet op na de bevrijding. Vele kinderen van ‘foute’ ouders zwijgen vanaf dat moment over hun jeugd. Uit angst, schaamte of om andere redenen. In de meeste gevallen is de herinnering gewoonweg te pijnlijk. Het oordeel over ‘foute’ ouders, de stigmatisering, isolatie en ruzies hebben vaak grote gevolgen voor het gezin. De laatste jaren is er voor de (klein)kinderen van ‘foute’ ouders steeds vaker de gelegenheid hun verhaal kwijt te kunnen.

Open Archief

Het Open Archief heeft van 2008 tot en met 2010 een belangrijke rol gespeeld in het verzamelen van verhalen van kinderen van ‘foute’ ouders. Tal van mensen hebben de moed gehad om hun verhaal aan het papier toe te vertrouwen.
De persoonlijke verhalen die nu zijn overgedragen aan het Verhalenarchief krijgen een plek onder het thema Kinderen over ‘foute’ ouders. De mogelijkheid om nieuwe verhalen te schrijven en om op elkaars verhalen te reageren, blijft bestaan.

Belangrijke aanvulling

De verhalen van kinderen van ‘foute’ ouders zijn een belangrijke aanvulling op de oorlogsarchieven die het Nationaal Archief beheert zoals het Centraal Archief voor de Bijzondere Rechtspleging (CABR) dat duizenden dossiers bevat van Nederlanders, verdacht van collaboratie en/of verraad.

Het Verhalenarchief

Sinds 2009 verzamelt het Verhalenarchief verhalen aan de hand van thema’s: de bevrijding, de eerste gastarbeiders en de Nederlandse geschiedenis in New York. Daar zijn nu verhalen van kinderen van ‘foute’ Nederlanders aan toegevoegd. Met deze en andere verhalen kleurt het Verhalenarchief de ‘grote geschiedenis’ van Nederland in. Iedereen die zijn verhaal wil vertellen is welkom op het Verhalenarchief.

www.hetverhalenarchief.nl/

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in