Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Lees het NA nummer 3: De slavernij


Den Haag

Het derde nummer van het Lees het NA magazine staat in het teken van de slavernij. De betrokkenheid van Nederland bij de slavernij en de slavenhandel vormt nog altijd een van de zwarte bladzijden uit onze geschiedenis. Gelukkig wordt er wel steeds meer onderzoek naar gedaan. Daarbij vormen de archieven uit de collectie van het Nationaal Archief onontbeerlijke bronnen. We noemen slechts het archief van de West-Indische Compagnie. De NTR start binnenkort op televisie met een serie die volledig is gewijd aan (de geschiedenis van) de slavernij (zie de NTR website De slavernij).

Het hoofdartikel van het derde nummer van het Lees het NA magazine sluit daarbij aan door een minder bekend verhaal uit de laatste fase van de geschiedenis van de slavernij te vertellen. In de negentiende eeuw werd in Nederland nauwelijks over de afschaffing van de slavernij gediscussieerd. Toch zetten verschillende vrouwengroepen zich in voor een beter lot van de slaven. Het artikel gaat nader in op de initiatieven die vrouwen van verschillende achtergrond ontplooiden om de publieke opinie, maar zeker ook de politiek tot afschaffing van de slavernij te bewegen.


En verder in dit nummer:

  • Nieuws: Spaarnestadfotograaf Henk Hilterman

Spaarnestadfotograaf Henk Hilterman staat centraal in de Nieuws-rubriek. De tentoonstelling over 100 jaar persfotografie in het Historisch Museum in Haarlem vormt daarvoor de aanleiding. Hilterman maakte niet alleen foto’s die werden gebruikt in reclames, maar ook een indringende reportage in Vietnam ten tijde van de oorlog.

  • Aanwinst: Ambassade Jeruzalem probeerde joodse kinderen te redden

Wekelijks komen bij het Nationaal Archief nieuwe archieven binnen. Een recente aanwinst is een belangrijke aanvulling op het archief van de Nederlandse consulaten in Haifa en Jeruzalem in het toenmalige Palestina. Het bevat stukken uit de periode tussen 1934 en 1954. Het archief schetst een triest beeld van de pogingen die de ambassade ondernam om Nederlandse Joden naar Palestina te laten overkomen. De wanhoop en radeloosheid over het lot van de Joden is in vele brieven en telegrammen terug te vinden.

  • Onderzoek: Parlementaire enquêtes

In 1983 hield de Tweede Kamer voor het eerst sinds 1947 een parlementaire enquête. De betrokkenen bij de ondergang van het RSV-concern werden publiekelijk doorgezaagd. Ook in de jaren daarna kon een parlementaire enquête een politicus maken of breken. Gerrit Brokx (CDA) moest vanwege een parlementaire enquête aftreden als staatssecretaris. En Piet de Visser (PvdA) ontleende zijn populariteit mede aan zijn inzet voor de paspoortenquête.

Maar er is nog veel meer te lezen in Lees het NA nummer 3. De achtergrond van het middeleeuwse systeem van kerkelijke aflaten wordt uit de doeken gedaan aan de hand van een schitterend in kleur gedrukt exemplaar. Herkenbare en ontroerende foto's van kinderen voor wie een nieuw schooljaar begint, zijn te zien in de rubriek Vitrine. En wist u dat de zoon van een burgemeester van het Zuid-Hollandse Oudewater aan de wieg heeft gestaan van de Staatsloterij? Hoe dat precies zit is te lezen in de 'persoonlijke geschiedenis' van de derde aflevering van Lees het NA.


Lees het NA & G-Geschiedenis

De combinatie G-Geschiedenis en Lees het NA gaat nog meer aandacht besteden aan het Nederlandse verleden. De collecties van het Nationaal Archief bieden een schat aan informatie over dat verleden. Verder zoekt Lees het NA altijd naar een link met de actualiteit.

Lees het NA wordt uitgebracht door de Stichting Vrienden van het Nationaal Archief. Dit magazine wil de rijke archiefcollecties dichter bij de lezer brengen en de parels uit de Nederlandse geschiedenis in de spotlight zetten.

G-Geschiedenis is in Nederland op de markt sinds oktober 2010, en wordt uitgegeven door Senior Publications Nederland BV. G-Geschiedenis/Lees het NA heeft een oplage van 40.000 exemplaren, de verkoopprijs blijft ongewijzigd (€5,50).

Kijk voor meer informatie en/of een abonnement op www.g-geschiedenis.nl

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in