Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Lees het NA in 3 dimensies


Den Haag

Het tweede nummer van het Lees het NA magazine sluit voor een deel aan bij twee jubilea die dit jaar gevierd worden. Het eerste is het feit dat honderd jaar geleden de eerste Chinese arbeiders naar Nederland kwamen. De tweede herdenking heeft betrekking op de invoering van een nieuwe rechterlijke organisatie in Nederland, naar Frans voorbeeld, in 1811. Tweehonderd jaar geleden dus inmiddels.
Verder varieert de inhoud van dit tweede nummer als vanouds: van de ontwikkeling van 3D-films tot een brief van Galileo Galilei, en van een fraaie condoleance voor koning Willem III vanwege het overlijden van zijn vader tot het persoonlijke verhaal van de romance van een van de eerste Italianen in Nederland.

Coverartikel: De eerste Chinezen in Nederland

Precies honderd jaar geleden vestigden de eerste Chinezen zich in Nederland. De Nederlandse regering wist niet wat zij met deze nieuwe bevolkingsgroep aan moest en stelde zich in eerste instantie vooral afwijzend op. Dankzij hun ondernemingslust vonden de Chinezen uiteindelijk toch hun plek in de samenleving.

En verder in dit nummer:

Actueel: Frits Prinsen, 3D-filmpionier

De film Avatar ontketende in 2009 een ware hype op het gebied van de 3D-film. Het is weinig bekend dat al bijna een eeuw geleden uitvinders druk bezig waren om films met diepte te ontwikkelen. Een van hen was de Nederlander Frits Prinsen, die verschillende 3D-film- en 3D-televisie-toepassingen bedacht. Met sommige daarvan had hij succes, maar rijk werd hij er nooit van.

Nieuws: Slaven op bestelling

Het archief van de West-Indische Compagnie (WIC) is onlangs op de werelderfgoedlijst voor documenten geplaatst. De UNESCO voegde het toe aan het Memory of the World Register, een lijst die in 1992 is aangelegd om waardevolle archieven en bibliotheken te behouden, en sindsdien wordt bijgehouden en aangevuld. Het archief van de WIC vormt een belangrijke bron, onder andere om inzicht te krijgen in de Nederlandse slavenhandel.

Vitrine: 3D foto’s

In aansluiting op het verhaal over de ontwikkeling van 3D-films is in de rubriek Vitrine een aantal fraaie exemplaren van 3D-foto’s ofwel: stereofoto's te vinden. Stereofotografie is gebaseerd op het principe dat een mens diepte ervaart als zijn ogen elk een afzonderlijk beeld zien. De hersenen zorgen ervoor dat deze twee beelden tot één driedimensionaal beeld worden samengevoegd.

Onderzoek: Windvaan of despoot? Cornelis Felix van Maanen

Precies 200 jaar geleden kreeg Nederland een eigen, onafhankelijk rechtssysteem. Het werd ingevoerd tijdens de Franse overheersing. Mr. Cornelis Felix van Maanen, de eerste president van het Keizerlijk Gerechtshof in Den Haag, adviseerde de Fransen daarbij. Ook koning Willem de Eerste vertrouwde op hem. Van Maanen was een machtig man, al zijn de meningen over zijn kwaliteiten verdeeld.

Lees het NA & G-Geschiedenis

De nieuwe combinatie G-Geschiedenis en Lees het NA gaat nog meer aandacht besteden aan het Nederlandse verleden. De collecties van het Nationaal Archief bieden een schat aan informatie over dat verleden. Verder zoekt Lees het NA altijd naar een link met de actualiteit.

Lees het NA wordt uitgebracht door de Stichting Vrienden van het Nationaal Archief. Dit magazine wil de rijke archiefcollecties dichter bij de lezer brengen en de parels uit de Nederlandse geschiedenis in de spotlight zetten.

G-Geschiedenis is in Nederland op de markt sinds oktober 2010, en wordt uitgegeven door Senior Publications Nederland BV. G-Geschiedenis/Lees het NA heeft een oplage van 40.000 exemplaren, de verkoopprijs blijft ongewijzigd (€5,50).

Kijk voor meer informatie en/of een abonnement op www.g-geschiedenis.nl

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in