Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Inzage dossier Klaas-Carel Faber in specifieke gevallen mogelijk


Den Haag

In reactie op vragen van Tweede Kamerlid Roemer over het dossier van Klaas-Carel Faber dat zich in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging op het Nationaal Archief bevindt, heeft de minister-president op 27 oktober jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In de brief zegde premier Rutte toe dat de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nader onderzoek zou verrichten naar de mogelijkheid van ontheffing van het verbod op raadpleging van dit dossier voor slachtoffers en nabestaanden. Dat onderzoek is inmiddels afgerond. Op 25 november stuurde staatssecretaris Zijlstra de Tweede Kamer een brief, waarin hij de resultaten van zijn onderzoek en de specifieke mogelijkheid tot inzage van het CABR-dossier van Faber toelicht.

Specifieke mogelijkheid tot inzage dossier Faber

De brief die staatssecretaris Halbe Zijlstra op 25 november jl. aan de Tweede Kamer stuurde, biedt een specifieke mogelijkheid tot inzage van het dossier van Klaas-Carel Faber. Het Nationaal Archief verbindt hieraan de volgende voorwaarden:

Verzoek en procedure

  • Een verzoek om inzage wordt alleen in behandeling genomen, wanneer inzage tot doel heeft een juridische actie of procedure voor te bereiden tegen Klaas-Carel Faber.
  • Een verzoek kan alleen schriftelijk (op papier met een handtekening, dus niet per e-mail) worden gedaan en dient te worden gericht aan de Algemene Rijksarchivaris.
  • Mondelinge verzoeken worden niet in behandeling genomen.
  • Bij het verzoek moet documentatie (bijvoorbeeld correspondentie met Justitie, het Openbaar Ministerie, een advocaat) gevoegd zijn, waaruit blijkt dat slachtoffers of hun nabestaanden informatie nodig hebben voor een juridische actie (klacht, rechtszaak, verzoekschrift aan het OM etc.).
  • Verzoeken kunnen alleen gedaan worden door slachtoffers of hun nabestaanden van door Faber gepleegde misdaden, of door gemachtigden, door hen aangewezen.
  • Zij moeten schriftelijk en met bewijzen aantonen dat zij slachtoffer of diens nabestaande zijn.
  • Gemachtigden moeten een schriftelijke machtiging van een slachtoffer of diens nabestaande overleggen.
  • Voor advocaten geldt dat zij een brief sturen dat zij optreden namens een belanghebbende.
  • Wanneer toestemming tot inzage is verleend, wordt het Faberdossier in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging inventarisnummer 15575 ter inzage gegeven in kopievorm.
  • Op gemotiveerd verzoek is het originele dossier beschikbaar.

Lees de brief van minister-president Rutte d.d. 27 oktober 2011 aan de Tweede Kamer.
Lees de brief van staatssecretaris Zijlstra d.d. 25 november 2011 aan de Tweede Kamer.

Lees meer informatie over het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in