Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gerard Reve schrijft aan de minister van Cultuur


Den Haag

Dat Gerard Reve een gepassioneerd briefschrijver was, is algemeen bekend. Veel van zijn brieven zijn inmiddels uitgegeven. Maar een groot deel ook niet. Dat komt onder andere omdat zij zo verspreid zijn geraakt en op zeer uiteenlopende plekken te vinden zijn. Onder andere in het Nationaal Archief.

Lieve Marga

'Lieve Marga', begint Gerard Kornelis van het Reve op 25 juli 1969 zijn brief aan de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Marga Klompé. Zojuist heeft hij te horen gekregen dat hij de P.C. Hooft-prijs krijgt. Direct stuurt hij een telegram naar de minister, maar diezelfde middag stuurt hij haar ook nog een brief. 'Het besluit van Uwe Excellentie stemt mij dankbaar & erkentelijk, maar zet mij tevens ook, als gebruikelijk, aan het denken. (Zoals U weet, ben ik niet geheel goed bij het hoofd. Sedert mijn delirium van 1966 is in mijn kop iets losgeraakt, wat op een andere plaats zich weer heeft vastgezet. Echter door bijstand & voorspraak van de Glorievolle & Gezegende Maagd, Die alles weet & alles begrijpt – Moeder van God & daarmede van ons allen – weet ik mij nog aardig te redden.)'

Gastenlijst voor diner of receptie

Van het Reve – later zou hij zich Gerard Reve noemen - realiseert zich dat er nog het een en ander geregeld moet worden voor de plechtige uitreiking van de prijs in het Muiderslot. De invulling van de bijeenkomst is voor hem nog een groot vraagteken. Wordt er voor de gelegenheid een diner georganiseerd, 'of alleen maar een receptie, waarna men, omtrent 7 uur, de mensen met stokslagen weer naar buiten drijft?' Hij belooft een lijst te sturen met personen, die hij graag bij de uitreiking zou willen hebben: 'Ik stuur U, zeer binnenkort, een lijst met dalende prioriteit. (…) U gelieve zelf de lijst, van beneden af, te couperen, indien nodig.' De afsluiting van de brief is typerend voor Van het Reve: 'Ik zal U om de dag in mijn gebeden gedenken, als ik tijd heb.' De lijst met genodigden volgt inderdaad zeer snel. Of er ook daadwerkelijk van beneden af gecoupeerd is, is daaruit niet op te maken.

Zeer vereerd

Na de plechtige bijeenkomst in het Muiderslot ontvangt Marga Klompé opnieuw een brief van Van het Reve. Daarin vertelt hij de ceremonie en de receptie erg op prijs te hebben gesteld. 'Ik had er ten onrechte tegen opgezien.' Daardoor zijn niet alle lovende woorden direct bij hem blijven hangen: 'Veel van het tot mij gesprokene, vooral van datgene wat vóór mijn dankwoord werd gezegd, is door mijn nervositeit niet voor honderd procent tot mij doorgedrongen. Nu ik Uw toespraak uit de diverse verslagen der dagbladen weer heb aaneengepast, doemt zij in mijn herinnering weer min of meer helder op. Ik voel mij, door wat U gezegd hebt, zeer vereerd.'

Maar P.C. Hooft-prijs niet heilig

Hoewel Gerard van het Reve dus zeer ingenomen was met zijn P.C. Hooft-prijs, ging de prijs hem niet boven alles. Eerder dit jaar onthulde actualiteitenrubriek Brandpunt dat Gerard Reve in 1976 heeft overwogen om zijn P.C. Hooft-prijs terug te geven. De reden was de weigering van Nederland om de naamswijziging van Gerard van het Reve naar Gerard Reve officieel te erkennen. Over dit voornemen schrijft Reve in een brief die zich nog in zijn nalatenschap bevindt. Helaas niet in de collectie van het Nationaal Archief.

Lees het NA magazine

Dit nieuwsitem is gebaseerd op een artikel uit het nieuwe nummer van het Lees het NA magazine. Lees het NA magazine is samen met G-Geschiedenis vanaf eind december te koop in de boek- en kantoorhandel. Het Lees het NA magazine is een uitgave van de Stichting Vrienden van het Nationaal Archief.

Nationaal Archief

2.27.19 archief van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, (1950) 1965-1982 (1990), inv.nr. 4470

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in