Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Emancipatie: mannen in de hoofdrol


Den Haag

Op 8 maart wordt wereldwijd de 100e Internationale Vrouwendag gevierd om aandacht te vragen voor de positie van vrouwen. Er is veel bereikt in die honderd jaar, maar de emancipatie van vrouwen is nog niet af.

De kort geleden binnengekomen aanvulling op het archief van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) laat duidelijk zien wat de overheid de laatste decennia heeft gedaan om dit te veranderen.

Van vrouwen naar meisjes

Het stimuleren van de economische zelfstandigheid van vrouwen en meisjes, waar het emancipatiebeleid zich vanaf de jaren tachtig op richt, zet nog te weinig zoden aan de dijk. Anno 2003, zo is te lezen in het archief, betekent het combineren van betaald werk met de zorg voor huishouden en gezin voor de meeste vrouwen nog altijd cumuleren. Simpelweg doordat mannen nauwelijks bijdragen aan de zorgtaken thuis.

Van vrouwen naar mannen

Om daar verandering in te brengen wordt de doelstelling van het emancipatiebeleid breder: mannen en jongens moeten meer meedoen en leren zorgtaken op zich te nemen. Pas dan zal het aantal werkende vrouwen toenemen.

Wie doet thuis nou wat?

Daar is wel een mentaliteitsverandering voor nodig. Met het project ‘Mannen in de Hoofdrol’ probeert de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid dit voor elkaar krijgen. Nieuwsbrieven, seminars, humoristische briefkaarten, een twaalfdelige talkshow, workshops voor jongeren en bedrijven en reclamespotjes moeten Nederlanders in 2003 stimuleren het gesprek over de verdeling van zorg en werk aan te gaan. Niet alleen aan de keukentafel maar ook op het werk.

Manvriendelijk apparaat

Een ontwerpwedstrijd voor een manvriendelijk huishoudelijk apparaat ‘waar mannen mee gezien willen worden’ is onderdeel van de campagne. Dat er nog wel wat moet gebeuren aan de mentaliteit blijkt uit sommige ontwerptoelichtingen: Een elektrische afwaskwast wordt bediend door een ‘stoere Ferrari-mechanicus (geen saaie huisdrol), die zich na de afwas met een mooie spits-poes verpoost’, een ‘onweerstaanbare wasmachine in een verleidelijke kleur, gebaseerd op de vormen van het vrouwelijk lichaam’ moet het wassen aantrekkelijker maken.

Toys-for-boys

‘The hot stuff sucker’ met een ‘stoere en snelle uitstraling’ waarbij tijdens het stofzuigen een topless vrouw in beeld verschijnt, krijgt de publieksprijs. De hoofdprijs gaat naar de automatische boodschappenlijst met de vorm van een mobiel. Volgens de jury zullen mannen vallen voor het hoge ‘toys-for-boys-gehalte’. En vrouwen zullen gecharmeerd zijn van het simpeler kunnen opstellen van lijstjes en de verminderde kans op ‘verkeerde’ boodschappen.

Meer

In dit emancipatiearchief is nog veel meer te vinden: over de projecten Dagindeling en Dagarrangementen, de emancipatie van etnische minderheden en homoseksuelen, bestrijding van fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen, de bestrijding van mensenhandel, de herziening van het naamrecht, kinderopvang en positieve actie voor vrouwen. Voor wie geïnteresseerd is in emancipatie en de rol van de overheid hierin is dit archief een prachtige bron.

Nationaal Archief

2.15.74 Ministerie van Sociale Zaken: Directie Coördinatie Emancipatiebeleid en Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid, (1976) 1981-2007, inv.nr. 1261

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in