Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Atlantic Days: werelderfgoed in de picture


Den Haag

De archieven van de West-Indische Compagnie (WIC) en de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) zijn op 25 mei 2011 opgenomen in het ‘Memory of the World Register’ van UNESCO. Niet alleen deze werelderfgoed-status, maar zeker ook de online beschikbaarheid van het complete Oude WIC-archief (1621-1674) zijn aanleiding voor de Atlantic Days op 3 en 4 november 2011. Het 2-daagse internationale symposium gaat vooral over het historische en culturele belang van beide archieven en is georganiseerd door het Nationaal Archief en het Zeeuws Archief.

Digitalisering cultureel erfgoed: OWIC-archief online

De Atlantic Days markeren een belangrijke prestatie wat het behoud van gemeenschappelijk cultureel erfgoed betreft. Het Nationaal Archief heeft het volledige archief van de Oude WIC (1621-1674) gerestaureerd en vervolgens gedigitaliseerd. Dit veelomvattende en complexe project is nu succesvol afgerond. Het OWIC-archief met een omvang van 7 meter is nu wereldwijd digitaal toegankelijk. De vruchten van deze inspanningen zijn op www.gahetna.nl te raadplegen en te doorzoeken.

Webexpo

Tijdens het symposium is er ook aandacht voor een speciale webexpo van de WIC. De meest bijzondere stukken uit het archief worden hierin uitgelicht met meer informatie en hoge resolutie afbeeldingen. In ‘de keuze van’ licht Roué Verveer, cabaretier en presentator van de tv-serie De Slavernij, zijn keuze toe van een archiefstuk dat veel voor hem betekent. Zoals de tekening waarop het leger het Surinaamse weglopersdorp Mi Sa Lasi bewaakt. De webexpo is te bekijken op www.gahetna.nl.

Unieke WIC-publicaties

Op de eerste dag worden niet minder dan 3 belangrijke uitgaven over de WIC gepresenteerd:
1. De Grote Atlas van de West-Indische Compagnie, Deel I: De Oude WIC, (1621-1674)
2. Nederlands-Brazilië in kaart, Nederlanders in het Atlantisch gebied, 1600-1650 (Zutphen, Walburg Pers 2011). Dit is een uitgave van de manuscriptatlas ‘Den Corte beschrijvinge inhoudende de cust van Brazil ende meer andre plaetsen’ uit de collectie van het Nationaal Archief, met een historische inleiding van professor Henk den Heijer en Ben Teensma.
3. The Atlas of the Coast of Brazil. (Editora Kapa Publishers 2011).

De eerstgenoemde publicatie is het eerste deel van een tweedelige atlas over de voormalige handelsgebieden van de Oude en de Tweede WIC (1621-1791). Aan de hand van prachtig kaartmateriaal per regio en tijdvak geeft deze monumentale atlas een overzicht van alle delen van Noord- en Zuid-Amerika, het Caribisch gebied en West-Afrika die voor korte of langere tijd in bezit van de WIC waren, of binnen haar invloedssfeer vielen. Uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior brengt de historische overzichtsatlas uit in samenwerking met het Nationaal Archief, het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en URU-Explokart/Universiteit Utrecht.

Alle publicaties zijn verkrijgbaar in de boekhandel.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in