Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Archief West-Indische Compagnie is werelderfgoed


Den Haag

Het archief van de West-Indische Compagnie (WIC) is op de werelderfgoedlijst voor documenten geplaatst. De UNESCO voegt het toe aan Memory of the World, een lijst van waardevolle archieven en bibliotheken. De WIC (1621-1791) is vooral bekend geworden door de slavenhandel.

Het is niet voor het eerst dat archief dat berust bij het Nationaal Archief in Den Haag aan de lijst van Memory of the World wordt toegevoegd. In 2003 kreeg het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) die status al. Martin Berendse, directeur van het Nationaal Archief zegt in een reactie ‘zeer verheugd’ te zijn met 'de waardering van UNESCO voor het WIC-archief'. Ook feliciteert hij het Zeeuws Archief omdat het archief van de Middelburgsche Commercie Compagnie ook een plek op de lijst van Memory of the World heeft gekregen.

Enige geschreven bronnen

Het WIC-archief  is van grote waarde voor onderzoek naar de Europese expansie in West-Afrika en  Noord- en Zuid-Amerika. Voor een aantal van die gebieden geldt dat er behoudens het WIC-archief geen geschreven bronnen over die periode bestaan. Dat alleen al maakt het materiaal uniek. Daarnaast is er in de papieren een schat aan informatie te vinden over de handel - waaronder die in slaven - oorlogsvoering, diplomatieke betrekkingen, het dagelijkse leven in de kolonies, enzovoorts.

WIC

De West-Indische Compagnie is in 1621 opgericht naar het voorbeeld van de VOC. Waar de VOC voer op de Oost, kreeg de WIC kreeg een monopolie op het westelijk halfrond, ofwel Noord- en Zuid-Amerika en West-Afrika. De WIC mocht verdragen sluiten met lokale bevolking, forten bouwen, legers inzetten en een vloot onderhouden.

In 1674 werd de WIC gereorganiseerd nadat een bankroet dreigde voor de compagnie. Slavenhandel maakte vanaf toen ook onderdeel uit van de activiteiten van de WIC. Zo ontstond een driehoekshandel tussen producten van Europese bodem, slaven uit West-Afrika en de opbrengsten van plantages in de Amerika’s.

Gemeenschappelijk erfgoed

Het Nationaal Archief heeft afgelopen jaar het initiatief genomen voor de nominatie van het WIC-archief, in nauwe samenwerking met Brazilië, Ghana, Guyana, Curaçao, Suriname, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In veel van die landen liggen namelijk ook delen van het WIC-archief.

Als onderdeel van het Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoedprogramma conserveert, digitaliseert en ontsluit het Nationaal Archief het archief op internet. Op die manier worden de belangwekkende bronnen wereldwijd toegankelijk. Het Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoedprogramma wordt gefinancierd door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken.

Voor de redactie

­­­Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Birgit Broer of Tjeerd Agema van het Nationaal Archief.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in