gahetNA in the National Archives

Opening Nationaal Archief van Suriname


Den Haag

Op 12 april opende President R.R. Venetiaan van Suriname het nieuwe gebouw van het Nationaal Archief in Paramaribo. Met deze nieuwbouw beschikt Suriname over een zeer professionele huisvesting van zijn archieven. Samen met goed getraind personeel en moderne archiefwetgeving is het nu mogelijk om het historische en cultureel erfgoed archief goed te beheren en beschikbaar te stellen voor publiek en onderzoekers. Bij de opening droeg de Algemene Rijksarchivaris Martin Berendse ruim honderd meter archiefstukken aan het Nationaal Archief van Suriname over.

Samenwerking Nederland-Suriname

In 1996 opperde de toenmalige minister van Ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk, het idee voor de bouw van een goed geoutilleerd Surinaams archief. Dit naar aanleiding van het verloren gaan van waardevolle archiefstukken door brand. In 2002 startte de samenwerking tussen Nederland en Suriname waarbij Nederland mensen en middelen beschikbaar stelde om een goed geoutilleerd Surinaams archief te realiseren. Belangrijk onderdeel van het project was de realisering van een gloednieuw archiefgebouw.

Opleiding en een nieuwe archiefwet

Daarnaast werd Surinaams archiefpersoneel met ondersteuning vanuit Nederland opgeleid en getraind in archiefmanagement en het beheren, behouden en digitaliseren van archieven. De opleidingen zijn gebaseerd op het principe ‘train the trainer’ zodat Suriname nu zelf kan voorzien in goed opgeleid personeel. Een vernieuwde Surinaamse archiefwet complementeerde de ideale omstandigheden voor het beheer en behoud van het Surinaamse archief.

Gemeenschappelijk erfgoed

De Surinaamse archieven behoren tot het gemeenschappelijk erfgoed van Suriname en Nederland. De stukken vertellen het verhaal van een ruim drie-eeuwen durende relatie. Naast brand waren de tropische bewaaromstandigheden mede debet aan het verloren of beschadigd raken van archiefmateriaal. Daarom zijn veel overgebleven stukken in de jaren 1916, 1930, 1975 en 1977 naar Nederland verscheept.

Koloniale archieven terug naar Suriname

Met de realisatie van het nieuwe gebouw kunnen de nog in Nederland bewaarde koloniale archieven veilig terugkeren. In de komende zeven jaar gaat in totaal 800 meter archief terug naar Suriname. Het zijn koloniale archieven daterend van 1667 tot 1975, het jaar waarin Suriname onafhankelijk werd. De archieven worden voor de teruggave geconserveerd en gedigitaliseerd zodat de stukken niet alleen behouden blijven maar ook in Nederland voor onderzoek beschikbaar blijven.

Op 12 april zijn aan Suriname overgedragen:

Doop-, Trouw- en Begraafboeken (1662-1838), Toegangsnr.: 1.05.11.16; inv.nrs. 1-46; omvang 2,1 m 
Notariële archieven (1828-1845), Toegangsnr.: 1.05.11.15; inv.nrs. 1-175; omvang 12,75 m 
Eerste Algemene Volkstelling 1921, Toegangsnr.: 2.10.19.01; inv.nrs. 1-253; omvang 87 m.
Het Surinaams Nationaal Archief is te vinden op:
Nationaal Archief SurinameReacties

Nieuwe reactie inzenden
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in