Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nationaal Archief past openbaarheidsbeleid aan


Den Haag

Het overgrote deel van de archieven die in het Nationaal Archief worden bewaard, is volledig openbaar en zonder meer voor iedereen in de studiezaal in te zien. Nu steeds jongere archieven beschikbaar komen, neemt de vraag toe naar stukken die nog niet of slechts beperkt openbaar zijn. Het Nationaal Archief heeft daarom een aantal vereenvoudigingen en verbeteringen aangebracht in het eigen beleid. De belangrijkste wijziging ligt in de afschaffing van de controle van conceptpublicaties.

Beperkte openbaarheid

De openbaarheid van archiefstukken wordt soms beperkt om de persoonlijke levenssfeer van individuele personen en het belang van de Staat te beschermen. Ook kan een de instelling die het archief heeft gevormd, vragen om beperking van de openbaarheid. Die beperking mag niet langer dan 75 jaar duren. Toch is het vaak mogelijk inzage te krijgen. De voorwaarden zijn in de Archiefwet geregeld. De onderzoeker moet bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat een betrokkene is overleden, een bewijs van diens toestemming tot inzage kunnen overhandigen, of kunnen aantonen dat een onderzoek van wetenschappelijke aard is.

Scheiding tussen inzage en gebruik van archieven

Het Nationaal Archief heeft nu een duidelijker lijn getrokken tussen de inzage van archieven en het gebruik van informatie uit archieven. Het Nationaal Archief is ervoor verantwoordelijk dat beperkt openbare archieven volgens de wettelijke regels en de afgesproken voorwaarden ter inzage worden gegeven. Wie dientengevolge inzage gekregen heeft, is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij met deze gegevens omgaat. Onderzoekers hebben zelf de wettelijke plicht de persoonlijke levenssfeer van anderen niet te schaden. Publicaties, waarin informatie uit beperkt openbare archieven is verwerkt, hoeven dan ook niet meer te worden voorgelegd.

Een uitgebreide toelichting is te vinden op www.nationaalarchief.nl onder openbaarheid

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in