Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wegwijzer Archieven Tweede Wereldoorlog


Den Haag

Maandag 7 december wordt in aanwezigheid van staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de website Wegwijzer Archieven van de Tweede Wereldoorlog officieel gepresenteerd.

Samenwerking

Dit project is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Archief en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), daarbij ondersteund door het ministerie van VWS. Met als doel, het maken van een digitale wegwijzer naar zoveel mogelijk archieven en collecties bij Nederlandse archiefinstellingen, die betrekking hebben op het nationaal-socialisme en de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Aanleiding

Het NIOD met zijn Archievengids van de Tweede Wereldoorlog en het Nationaal Archief met De Oorlogsgids hebben in 1994 resp. 1995 hun laatste papieren gidsen uitgebracht, die een opsomming geven van archiefbestanden omtrent de Tweede Wereldoorlog.
Al spoedig daarna manifesteerde zich echter meer en meer de behoefte bij beide instellingen de grote collecties oorlogsgerelateerde archieven digitaal toegankelijk te maken.

Drie jaar geleden werd tussen Nationaal Archief en NIOD de afspraak gemaakt te komen tot een digitale archievengids, die toegang geeft tot relevante archieven bij het Nationaal Archief en het NIOD. Maar ook bij gemeente- en streekarchieven, regionaal historische centra met een provinciaal werkgebied en bij categoriale instellingen zoals het IISG’.
Het gemeenschappelijk project: Wegwijzer Archieven Tweede Wereldoorlog.

Stand van zaken

Inmiddels is 75% van alle archiefinstellingen vertegenwoordigd op de website en zijn er ongeveer 3600 archiefblokken opgenomen. Er kan op trefwoord, op thema en op provincie en/of plaats worden gezocht. Met behulp van de rubriek “veel gestelde vragen” kan de Wegwijzer de gebruiker ook naar de relevante archieven leiden.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in