Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wegwerken achterstanden archieven versneld


Den Haag

Zo’n 800 kilometer archief van na 1975 ligt bij de departementen te wachten op selectie en bewerking. Hoe die achterstand in de komende tien jaar ingelopen kan worden met de  beschikbare mensen en middelen is een urgente kwestie. Met de huidige werkwijze vergt dat veertig à vijftig jaar. Daarom is het Nationaal Archief op zoek naar slimmere en snellere methoden.

Sleutelwoord prioritering

Die veertig of vijftig jaar die nodig zijn om de achterstanden weg te werken zijn onaanvaardbaar. Zeker met het oog op de openbaarheid van bestuur en uit financieel oogpunt. In samenwerking met de ketenpartners wordt daarom door het Nationaal Archief gewerkt aan slimme strategieën om tot een versnelling te komen. Een daarvan is een nieuwe methodiek van waardering en selectie, waarbij de prioritering van archiefbestanden het sleutelwoord is.

Pilot nieuwe methode van start

In de komende maanden wordt die nieuwe methode in de vorm van een pilot bij het ministerie van VROM getest. De resultaten van de pilot zullen in de loop van 2010 een rijksbrede toepassing krijgen. Op woensdag 16 december organiseert het Nationaal Archief samen met ministerie van VROM rondom de pilot prioritering en versnelling archiefbewerking een bijeenkomst voor degenen die betrokken zijn bij de problematiek van de bewerkingsachterstand en verbetering van de waarderings- en selectiemethodiek.

Belang van overbrenging

Tijdens de bijeenkomst worden de methode en het belang van overbrenging toegelicht door Martin Berendse (algemene rijksarchivaris) en Charles Jeurgens (hoofd afdeling beleid bij het Nationaal Archief). Jaap Uijlenbroek (dg OBR ministerie BZK) en Judith Kranendonk (dg Cultuur ministerie OC&W) worden in een vraaggesprek onder leiding van Erik den Hoedt uitgenodigd om hun visie te geven op de achterstand in het licht van de informatiehuishouding van het rijk en de openbaarheid van bestuur.  

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in