Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Voorouders Nieuw Amsterdam - New York zijn nu te vinden


Den Haag

In 1609, precies 400 jaar geleden, vertrok Henry Hudson in opdracht van de VOC vanuit Amsterdam op zoek naar een snellere doorvaart naar Azië. Die vond hij niet, maar hij ontdekte wel het eiland Manna Hatta. In zijn kielzog vertrokken Nederlandse handelaars en kolonisten naar Amerika en werd de nederzetting Nieuw Amsterdam gesticht. Deze voorouders van het huidige New York zijn nu te vinden in de genealogische database www.wiewaswie.nl.

Schat aan genealogische gegevens

Vanaf 1639 zijn de registers van huwelijken en dopen bewaard gebleven en de gegevens daarvan zijn nu opgenomen in de unieke voorouderdatabase van Genlias. Ook is de site uitgebreid met de achtergrondgegevens over die akten en informatie over Nieuw-Nederland. In totaal gaat het om 20.219 doopakten over de jaren 1639-1800 en 6636 trouwakten over de jaren 1639-1801.

Nederlandse namen in Amerika

Op 7 april 1628 kwam de eerste dominee in Manhattan. Toen werd de oudste nog bestaande protestantse kerk in Amerika, de Collegiate Church, gesticht. In 1633 werd de eerste kerk op Manhattan gebouwd. De fraaie, vrijwel ononderbroken doorlopende reeksen doop- en trouwboeken zijn in bewaard gebleven in Amerika. Voorouders van Amerikaanse families als Roosevelt, Van der Bildt, Bogardt, Van Bueren en Springsteen zijn nu makkelijk te vinden. Misschien komt u al bladerend ook nog wel familie tegen.

Nieuw-Amsterdammers en New-Yorkers

In 1624 kwamen de eerste kolonisten in Nieuw-Nederland aan. De meeste Nieuw-Nederlanders kwamen uit West-Europa en West-Afrika. Uit West-Europa kwamen vooral Nederlanders, Vlamingen, Walen, Duitsers, Scandinaviërs, Fransen, Engelsen, Schotten en Ieren. De mensen die uit Afrika kwamen, kunnen soms worden achterhaald aan de hand van hun familienamen als “d’Angola” en “Van de Caep”. Uit de registers blijkt dat er onder deze Afrikanen na verloop van tijd al veel vrijgelatenen waren Ook na de Engelse overname van Nieuw-Amsterdam, dat voortaan New York heette, waagden vele Nederlanders de oversteek. Hun gegevens zijn tot 1801 terug te vinden.

Genlias

Met Genlias vindt u de informatie uit de officiële akten van de burgerlijke stand.
Genlias is een landelijke database met informatie uit de officiële akten van de burgerlijke stand in Nederland en overzee: onmisbare gegevens voor stamboomonderzoek. Het is het product van de vereende inspanning van een groot aantal samenwerkende archiefinstellingen waaronder het Nationaal Archief.

(red. Genlias is opgevolgd door WieWasWie)

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in