Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Stamkaarten Oost-Indische ambtenaren 1917-1952 online beschikbaar


Den Haag

Nadat eind maart 2009 de eerste serie 1917-1927 online kwam, is sinds vandaag de volledige serie stamkaarten Oost-Indische ambtenaren online in te zien in de Beeldbank van het Nationaal Archief. Deze stamkaarten of stamboekkaarten bevatten korte vermeldingen van de loopbaan van ambtenaren in dienst van de Nederlands-Indische overheid. De ambtenaren werden op verzoek van de Indische regering door het Ministerie van Koloniën, later het Commissariaat voor Indische Zaken uitgezonden naar Nederlands-Indië. Ze werden vervolgens door het Indisch bestuur, meestal door de gouverneur-generaal, aangesteld in een bepaald functie, bevorderd, overgeplaatst en ontslagen. De personeelsadministratie hiervan werd in Batavia (Jakarta) bijgehouden.

Omdat de pensioenvoorziening in Nederland geregeld was, bleek het noodzakelijk om in Nederland eveneens gegevens over Indische ambtenaren vast te leggen. Deze gegevens werden bijgehouden op kaarten op basis van informatie verstrekt door het Indisch bestuur in Batavia.

Geschiedenis van de stamkaarten

De kaarten zijn in Nederland aangelegd en bijgehouden door ambtenaren van het Ministerie van Koloniën (periode 1917-1927) en van het Commissariaat voor Indische Zaken (periode 1927-1949). Aanvankelijk werden de gegevens over de loopbaan van de ambtenaren in registers (stamboeken, zie nummer toegang 2.10.36.22) bijgehouden. Vanaf 1917 werden de gegevens van nieuw aangestelde ambtenaren vermeld op groot formaat kaarten (stamkaarten). Mutaties van reeds in dienst zijnde ambtenaren werden in de bestaande stamboeken vastgelegd.

Vanaf 1927 tot 1950 werden de stamkaarten bijgehouden door het Commissariaat voor Indische Zaken. Na de souvereiniteitsoverdracht zijn de kaarten in beheer gekomen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Overgangszaken Indonesië, later van Binnenlandse Zaken, Afdeling Overzeese Pensioenen. Incidenteel werden toen nog mutaties op de kaarten bijgeschreven. In latere jaren zijn ze vooral gebruikt bij het vaststellen van de diensttijd ter bepaling van pensioenaanspraken van voormalige Indische ambtenaren. In 1983 kwamen de kaarten naar het Nationaal Archief en vanaf nu zijn de kaarten gedigitaliseerd in de Beeldbank te raadplegen.

Verwijzing naar meer

De stam(boek)kaarten bevatten korte vermeldingen van de loopbaan van de ambtenaar. Deze korte beschrijvingen zijn interessant op zich, maar er is meer. Op de kaarten wordt ook verwezen naar achterliggende documenten. Als die nog bestaan kunnen ze aanvullende informatie verschaffen, zoals over de achtergronden van benoemingen, bevorderingen en ontslagen. In de inventaris worden deze verwijzingen uitgebreid toegelicht.

Nationaal Archief

2.10.36.21 Collectie Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren, 1917-1952

Bekijk de scans van de stamboekkaarten in de archiefinventaris onder het tabblad 'scans'

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in