Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Overdracht Archieven aan Suriname: Bestanden niet (meer) beschikbaar


Den Haag

In verband met de overdracht van archieven aan Suriname zijn in de komende periode de onderstaande archieven niet (meer) beschikbaar voor onderzoek:

  • Wijziging: Archief van de Eerste Algemene Volkstelling Suriname 1921 (toegangnr. 2.10.19.01). De kaartenbakken (inv.nrs. 141-250) zijn vanaf 23 november 2009 niet meer raadpleegbaar. Vanaf een nog nader te bepalen tijdstip zullen op de studiezaal van het Nationaal Archief scans beschikbaar zijn van de gedigitaliseerde kaarten.
  • Archief Administratie van Financiën in Suriname, 1751-1828 (toegangnr. 1.05.10.07). Dit archief is vanaf 1 januari 2010 niet meer raadpleegbaar.
  • Archief Gouverneur van Suriname (Kabinet), 1951-1975 (toegangnr. 2.10.26). Dit archief is vanaf 1 april 2010 niet meer raadpleegbaar.

Informatie over de overdracht

In oktober 2009 hebben Suriname en Nederland overeenstemming bereikt over de overdracht van de Surinaamse archieven. Deze archieven zijn gevormd door het Nederlandse bestuur in Suriname en zijn in beheer van het Nationaal Archief.
 
Voordat de archieven naar Suriname worden overgebracht worden deze integraal gedigitaliseerd. Het gedigitaliseerde materiaal zal vervolgens beschikbaar worden gesteld op de studiezaal van het Nationaal Archief. Over de beschikbaarstelling van het archiefmateriaal via het internet, moeten nog afspraken worden gemaakt met het Nationaal Archief van Suriname.

Het Nationaal Archief doet al het mogelijke om de beschikbaarheid van de Surinaamse archieven zo optimaal mogelijk te houden, maar de conserveringwerkzaamheden en de digitalisering zullen toch gevolgen hebben voor de raadpleegbaarheid. Medio 2010 wordt u geïnformeerd over de tijdsplanning van de gehele overdracht, door middel van een nieuwsbrief.

Het Nationaal Archief houdt u de komende jaren nauwgezet op de hoogte van de raadpleegbaarheid van de Surinaamse archieven.  

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in