Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nieuw in Nederlandse archieffamilie: het New Netherlands Project


Den Haag

New York staat deze week bol van de activiteiten om 400 jaar vriendschap tussen Nederland en de Verenigde Staten te vieren. In aanwezigheid van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima overhandigde staatssecretaris Timmermans een bijdrage aan Charles Gehring, directeur van het New Netherlands Institute in Albany, hoofdstad van de staat New York. Daarna sloten Jeffrey Cannell, directeur van de New York State Library (NYSL) en de directeur van het Nationaal Archief, Martin Berendse een samenwerkingsovereenkomst.

Gemeenschappelijk erfgoed

Met de samenwerkingsovereenkomst treden de NYSL en het New Netherlands Institute toe tot het wereldwijde samenwerkingsverband van het Nationaal Archief en nationale erfgoedinstellingen uit Ghana, Indonesië, Sri Lanka, Zuid-Afrika, Brazilië en Suriname. De landen werken samen om de archieven over hun gemeenschappelijk (koloniaal- en handels) verleden veilig te stellen voor de toekomst en voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken.

New Netherlands Project

Nadat Henry Hudson in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in 1609 het eiland Manahatta ontdekte, stichtten Nederlanders daar de nederzetting Nieuw-Amsterdam, het latere New York. Het New Netherlands Project (NNP) houdt zich al 31 jaar bezig met het vertalen van origineel Nederlands archiefmateriaal naar het Engels. Daarmee is de bijna vergeten geschiedenis van het voormalige Nieuw-Nederland aan de vergetelheid onttrokken. Het .NNP gaat verder als New Netherland Research Center.

Onderzoek

Naast het vertalen van oude Nederlandse documenten wordt het onderzoek door het Research Center, nationaal en internationaal verder uitgediept. Het Research Center ontwikkelt zich zo tot een volwaardige samenwerkingspartner van de andere partners. De samenwerking tussen de NYSL en het Nationaal Archief betreft naast het toegankelijk maken door toevoeging aan de digitale ‘Nederlandse wereldcollectie’ ook nader onderzoek en conservering van het belangrijke materiaal.

Memory of the world

Een van de eerste stappen van het Research Center is om voor de koloniale en handelsarchieven van de ‘West’ de erkenning van de Unesco als ‘memory of the world’ te verkrijgen. De VOC-archieven die zowel in Nederland als in Zuid-Afrika, India, Sri Lanka en Indonesië liggen, hebben deze erkenning al wel. Het is van groot belang dat uit het voormalige WIC-gebied Nieuw-Nederland en andere landen nog origineel archiefmateriaal bewaard is gebleven dat toegankelijk wordt gemaakt. Te meer omdat in Nederland van de WIC-archieven veel minder bewaard is gebleven dan van de VOC-archieven. En ook in de ‘West’ ligt belangrijk gemeenschappelijk erfgoed.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in