Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nationaal Archief organiseert ‘Connecting Archives’ conferentie


Den Haag

Bij een archiefconferentie in Kuala Lumpur in de zomer van 2008 werd de eerste stap gezet om te komen tot meer samenwerking tussen Brazilië, Ghana, India, Indonesië, Sri Lanka, Nederland, Suriname en Zuid-Afrika. Een jaarlijks overleg van de betrokken archiefdirecteuren moet zorgen dat deze samenwerking blijvend is en tot concrete resultaten leidt. Op 22 en 23 juni 2009 organiseerde het Nationaal Archief deze bijeenkomst onder de titel ‘Connecting Archives’.

Oost én West

Het Nationaal Archief zelf heeft al een sterke band opgebouwd met de meeste van deze landen. Doel van de conferentie 'Connecting Archives' was vooral het stimuleren van de samenwerking tussen de deelnemende landen onderling. Voor het eerst in de geschiedenis waren archiefinstellingen vanuit 'de Oost' en 'de West' samen om te praten over hun gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Als extra partner voor mogelijke samenwerking was het New York State Education Department uitgenodigd.

Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed

Archieven in alle genoemde landen beheren materiaal dat belangrijk is voor hun eigen nationale geschiedenis, maar dat daarnaast ookvan belang kan zijn voor andere landen. Het behoud van dit gemeenschappelijke erfgoed gaat alle betrokken partijen aan. Verder is het belangrijk deze archieven toegankelijk te maken en om dwarsverbanden tussen de archieven - in de verschillende landen - te onderzoeken (‘connecting archives’).

Resultaten en toekomst

Op de conferentie hebben de partijen gezamenlijk gewerkt aan een document met aanbevelingen, de ‘Recommendations’. Dit stuk is na afloop van de conferentie ondertekend door alle vertegenwoordigers van de archiefinstellingen Met de ondertekening geven de vertegenwoordigers te kennen dat ze de gezamenlijke doelen van het Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed (GCE)-programma erkennen. Zij zullen zich inzetten om projecten te starten om het behoud van dit unieke erfgoed voor toekomstige generaties veilig te stellen en de (digitale) toegankelijkheid ervan te bevorderen.

Het fundament is gelegd. De resultaten van de conferentie vormen een goede basis voor verdere samenwerking. Op korte termijn zullen er in alle betrokken landen expertteams gevormd worden die zich gaan bezig houden met de praktische invulling van het GCE-programma. De ‘Connecting Archives’ conferentie vindt in 2010 opnieuw plaats, dan met het Nationaal Archief Suriname als gastheer.

Lees meer over het GCE-programma 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in