Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Lijst van uit Rusland teruggekeerde archieven


Den Haag

Het getal voor de archiefomschrijving duidt op het Russische archiefnummer.

Organisaties van Vrijmetselaren

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden te Den Haag ontvangt uit
1412 Archiefbescheiden van het hoofdbestuur en van enkele plaatselijke loges, 1811-1940, ca. 230 mappen

De Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain ontvangt uit:
1412 Archiefbescheiden van het hoofdbestuur en van enkele plaatselijke loges, 1900-1940, ca. 30 mappen

De Independent Order of Odd Fellows te Amsterdam ontvangt uit:
1412 Archiefbescheiden van het hoofdbestuur en van enkele plaatselijke loges,
1925-1940, ca. 110 mappen

Joodse organisaties

Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap te Amsterdam ontvangt uit:
1432 Archiefbescheiden van de Permanente Commissie, 1870-1940, ca. 270 mappen

De Nederlands Israëlitische Gemeente te Amsterdam ontvangt uit:
1432 Archiefbescheiden van het kerkbestuur, 1780-1941, ca. 250 mappen

De Vereniging tot Steun van het Nederlands Israëlitisch Seminarium ontvangt uit:
1432 Archiefbescheiden van het bestuur van de vereniging, 1900-1940, ca. 30 mappen

De Nederlands Israëlitische Gemeente te Den Haag ontvangt uit:
1432 Archiefbescheiden van het kerkbestuur en de opperrabbijn, 1890-1942, ca. 375 mappen

Het Israëlitisch Weeshuis te Den Haag ontvangt uit:
1432 Archiefbescheiden van het bestuur van de vereniging, 1910-1941, ca. 60 mappen

De Nederlands Israëlitische Gemeente te Utrecht ontvangt uit:
1432 Archiefbescheiden van het kerkbestuur, 1800-1930, ca. 45 mappen

De Nederlands Israëlitische Gemeente te Enschede ontvangt uit:
1446 Archiefbescheiden van het kerkbestuur, 1928-1929, 1 map

Internationaal georiënteerde organisaties

De vereniging Esperanto-Nederland ontvangt:
1445 Archiefbescheiden van de Nederlandse Esperantisten-Vereeniging L.E.E.N., 1914-1940, ca. 17 mappen

Het Genootschap Nederland - Engeland ontvangt uit:
1494 financiële bescheiden, 1939, 1 map

P.E.N.-club Nederland ontvangt uit:
1440 Archiefbescheiden van het bestuur, 1937-1939, 1 map

Theosofische en verwante organisaties

De Theosofische Vereniging, Nederlandse Afdeling ontvangt:
1517 Archiefbescheiden van het hoofdbestuur van de vereniging en van enkele plaatselijke loges, 1898-1940, ca.80 mappen

Het Nationaal Archief ontvangt, als aanvulling op het reeds aanwezige archief, uit:
1517 Archiefbescheiden van de Orde van de Ster en de Stichting Eerde te Ommen, 1924-1939, ca. 40 mappen

De Vrij-Katholieke Kerk ontvangt uit:
1517 Archiefbescheiden van het kerkbestuur, jaren dertig, ca. 7 mappen

De Nederlandse Antroposofische Vereniging ontvangt uit:
1517 Archiefbescheiden van het verenigingsbestuur, jaren dertig, ca. 30 mappen

De Soefibeweging ontvangt uit:
1517 Enige correspondentie en mystieke teksten, jaren dertig, ca. 20 mappen

De Nederlandse Spiritisten Vereniging Harmonia ontvangt uit:
1517 Notulen en correspondentie van het verenigingsbestuur, 1893-1940, ca. 6 mappen

Het Wachttorengenootschap ontvangt uit diverse fondsen:
Archiefbescheiden van vertegenwoordigers van het Wachttorengenootschap in Nederland, jaren dertig, ca. 10 mappen

Niet meer bestaande organisatiesHet Internationaal Instituut voor Sociale geschiedenis ontvangt:
1440 Archief van de Vereniging voor Volkenbond en Vrede, 1919-1940, ca.50 mappen, alsmede enige nagekomen dossiers van de Bond voor Internationale Vriendschap, Vereniging voor Internationale Vriendschap en Wereldvrede, Amsterdamse Vredesraad, Nooit Meer Oorlog-Federatie.

Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging te Amsterdam ontvangt:
1475 Archiefbescheiden van het IIAV zelf, van enkele vrouwenverenigingen en van enkele vooraanstaande feministen als Bakker-Nort, Boissevain-Pijnappel, Itallie-Van Embden, Aletta Jacobs, Rosa Manus, 1895-1940, ca. 200 mappen

Het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen ontvangt
1197 Bedrijfsarchief van de Universum Bank, Amsterdam, 1932-1939, ca. 40 mappen, alsmede enige nagekomen dossiers van de R.K. Vredesbond en van de Algemene R.K. Propagandaclub

Het Nationaal Archief te Den Haag ontvangt:
1446 Archiefbescheiden van de Nederlandse Commissie voor Intellectuele Samenwerking, 1926-1940, ca.150 mappen
alsmede:
1494 Archiefbescheiden van de Nederlandsche Handelsbank te Amsterdam, 1921-1942, ca. 100 mappen
alsook:
uit verschillende fondsen: fragmenten van archieven en losse stukken, waarvan de eigenaar niet te traceren is.

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in