Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

e-Depot Nationaal Archief in gebruik


Den Haag

De afgelopen twee decennia is het gebruik van computers, e-mailverkeer en internet gigantisch toegenomen, niet in de laatste plaats bij de overheid. Sinds 2006 ontwikkelt het Nationaal Archief in samenwerking met verschillende nationale en internationale partners een eigen e-Depot. Het opslaan en veilig bewaren van digitale bestanden is zeer specialistisch werk. Documenten die vandaag worden aangemaakt, kunnen over enkele jaren al onleesbaar zijn door veranderende softwareapplicaties. Om dat te ondervangen, kan het e-Depot tijdig grote hoeveelheden bestanden opslaan. Het uiteindelijke doel is ervoor zorgen dat ook digitaal archiefmateriaal langdurig beschikbaar blijft voor de burgers

BZK is partner in een pilot voor het overbrengen van digitaal archiefmateriaal. Tijdens het werkbezoek van minister Ter Horst en staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan het Nationaal Archief op donderdag 12 november, gaf minister Ter Horst het digitale introductiedossier van haar voorganger Remkes in beheer bij het Nationaal Archief. Daarna volgt meer materiaal. Als het ministerie van BZK dossiers zelf niet langer nodig heeft, worden deze gesloten overgebracht naar het e-Depot. Het Nationaal Archief garandeert vervolgens de blijvende toegankelijkheid van de digitale informatie zodat het ministerie van BZK haar informatie kan blijven gebruiken en in een later stadium door burgers geraadpleegd kan worden. Het ministerie blijft als zorgdrager verantwoordelijk voor het materiaal.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in