Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bestrijding van racisme en discriminatie


Den Haag

Op 21 maart is het Internationale Antiracismedag waarmee het bloedig neerslaan van een vreedzame betoging tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika op 21 maart 1960 wordt herdacht. Sindsdien organiseren instellingen wereldwijd op die dag activiteiten om de bestrijding van racisme en discriminatie onder de aandacht te brengen.

Commissie Gelijke Behandeling

Het Nationaal Archief bewaart de bescheiden van de Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen bij de Arbeid, dat vanaf 1975 beleid maakte en uitvoerde inzake de (on)gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Deze commissie ging in 1994 op in de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) die zich sindsdien op verzoek uitspreekt over discriminatie op grond van geslacht en ook nationaliteit, godsdienst/levensovertuiging, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, politieke overtuiging, arbeidsrelatie (arbeidsduur, vast of tijdelijk contract), handicap/chronische ziekte of leeftijd. Het oordeel is niet bindend maar wordt in 70% van de zaken overgenomen.

Burkini mag

Zo deed de CGB op 13 maart jl. uitspraak in de kwestie over het verbod op het dragen van een burkini in een gemeentelijk zwembad in Hengelo. Een burkini is een badpak dat alleen hoofd, handen en voeten vrijlaat, gedragen door sommige islamitische vrouwen. Tijdens algemene openingsuren verbiedt het zwembad het dragen van lichaamsbedekkende kleding zoals wedstrijdzwempakken, shorts tot over de knie, t-shirts en ook burkini’s om te voorkomen ‘dat zwemmers zich ongemakkelijk gaan voelen’. De CGB oordeelde dat op grond van de Wet Gelijke Behandeling dat het verbod op de burkini in strijd is met de vrijheid van godsdienst.

Vinger aan de pols

Dat er op 21 maart niet voor niets aandacht wordt besteed aan de bestrijding van racisme en discriminatie, blijkt uit het feit dat in Nederland jaarlijks nog duizenden voorvallen van discriminatie en honderden gevallen van racistisch geweld worden gemeld.
Het archief van de CBG zal te zijner tijd in het Nationaal Archief daar ook van getuigen.

Nationaal Archief

2.15.47 Inventaris van de archieven van het Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden en daaronder ressorterende diensten en commissies van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (1950) 1980-1994 (1996), inv.nrs.: 1318 t/m 1320: Stukken van de Commissie Gelijke Behandeling van Mannen en Vrouwen bij de Arbeid

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in