Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

'Archiefgoud' van De Nederlandsche Bank


Den Haag

Op 10 augustus heeft de Nederlandsche Bank een aantal van haar historische archieven overgedragen aan het Nationaal Archief. Minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was daarbij aanwezig als verantwoordelijke voor het kabinetsprogramma 'Informatie op Orde'. Naast de minister spraken de president van de Nederlandsche Bank, Nout Wellink en de directeur van het Nationaal Archief, Martin Berendse de aanwezigen toe.

Naar het Nationaal Archief

In 2004 werden de eerste archieven van De Nederlandsche Bank naar het Nationaal Archief in Den Haag overgebracht. De president van de Nederlandsche Bank sprak toen van een bijzondere gebeurtenis. Het archief van een nationale bank wordt tenslotte niet elke dag overgebracht naar een openbare archiefbewaarplaats. Sindsdien zijn meer archiefbestanddelen van de Nederlandsche Bank naar Den Haag verhuisd. Inmiddels staat er zo’n 496 meter archief over de periode 1814 - 1980 in de depots van het Nationaal Archief.

Op 10 augustus vond de vierde overdracht van belangrijke gedeelten van het archief van de Nederlandsche Bank plaats. Het gaat hierbij om alle resterende archieven tot 1914 en alle bankendossiers tot 1952. Ook is er materiaal overgebracht over de betrokkenheid van de bank bij in moeilijkheden geraakte banken in de jaren tussen de wereldoorlogen.

Beter toegankelijk

Van de eerder overgebrachte bestanden is de inventaris volgens de nieuwste inzichten en technieken samengesteld. Naast een beschrijving van de archiefbestanddelen zijn de verschillende series apart toegelicht. Daardoor wordt het archief nog beter toegankelijk voor onderzoekers. Om het onderzoek te vereenvoudigen wordt de toegang via de website van het Nationaal Archief beschikbaar gesteld. Iedereen kan dus thuis de toegang raadplegen.

De archieven van de Nederlandsche Bank zijn voor een groot deel openbaar. In een aantal gevallen werd echter een beperking van de openbaarheid noodzakelijk geacht. De Nederlandsche Bank en het Nationaal Archief hebben hierbij de uiterste zorgvuldigheid betracht.

Wanneer beschikbaar?

In het najaar van 2009 kunnen de nu overgebrachte archieven daadwerkelijk geraadpleegd worden in de studiezaal van het Nationaal Archief. Ook de inventarissen zijn dan digitaal beschikbaar: Nederlandsche Bank, archiefinventaris 2.25.08.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in