Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wegwijzer WOII in de maak


Den Haag

Het Nationaal Archief en het NIOD werken samen aan een oorlogsgids voor iedereen die op zoek is naar oorlogsarchieven over de Tweede Wereldoorlog. Doel van het project is een digitale wegwijzer te maken zodat er een actueel landelijk overzicht is van archieven die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.

Onderzoek

Wie vragen heeft over de Tweede Wereldoorlog, zoals: ‘Waar vind ik informatie over de Arbeidseinsatz of wat is er bewaard gebleven over de mobilisatie?', vindt bij een archiefinstelling alleen antwoord op basis van de archieven die daar liggen. Een actueel landelijk overzicht  van oorlogsgerelateerde archieven bij Nederlandse archiefinstellingen ontbreekt op dit moment. Bestaande papieren archiefgidsen zijn vaak verouderd. De bestaande archievensites geven geen volledig beeld omdat niet alle archiefdiensten op het internet vertegenwoordigd zijn. Bovendien zijn niet alle archieven digitaal beschikbaar. Hierdoor wordt vermoedelijk veel archiefmateriaal niet benut. De nieuwe wegwijzer gaat daar verandering in brengen.

Website

De website http://www.archievenwo2.nl/ is bedoeld als hèt startpunt voor onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Vanaf november 2009 is de Wegwijzer online te raadplegen. De website zal bruikbaar zijn voor een brede doelgroep en wordt voorzien van verschillende zoekmethoden. Ook worden de archieven onder verschillende thema’s gerangschikt. Inleidende teksten en literatuurverwijzingen geven de bezoeker extra informatie. De gids zal verwijzen naar archieven en collecties van Nederlandse archiefinstellingen over het nationaalsocialisme en de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen.

Samenwerking

Op dit moment wordt in kaart gebracht welke oorlogsgerelateerde archieven bij de Nederlandse instellingen te vinden zijn. Daarvoor wordt de hulp gevraagd van medewerkers van die instellingen die met hun kennis immers de meeste informatie kunnen geven over de relevante archieven die zij beheren.

Erfgoed van de Oorlog

Het project wordt gefinancierd vanuit het programma Erfgoed van de Oorlog van het Ministerie van VWS. De overheid ziet het als taak het publiek in staat te stellen de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog geïnformeerd en op verantwoorde wijze invulling te geven.

Meer informatie

Projectleiders zijn: Annemieke van Bockxmeer (NIOD) en Jan Kompagnie (Nationaal Archief).
Projectmedewerkers zijn: Pauline Onderwater (NIOD), Sandra Sacher en Johan van Langen (Nationaal Archief).
info@wegwijzerarchievenWO2.nl
http://www.archievenwo2.nl/ (vanaf eind 2009)
Erfgoed van de oorlog via: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tweede-wereldoorlog/erfgoed-van-de-oorlog 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in