Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC-kaarten in de Beeldbank


Den Haag

Honderden Nederlandse en Europese landmeters, kaarttekenaars, zeevaarders, militair ingenieurs en kunstenaars uit de VOC-tijd en daarna hebben hun sporen nagelaten in de collectie kaarten van het Nationaal Archief. Een groeiend aantal van deze unieke stukken is nu ook te bekijken in de Beeldbank.

VOC-Atlas Isaak de Graaf/Atlas Amsterdam

De atlas bestaat uit 175 handgetekende kaarten die kaartenmaker Isaak de Graaf rond 1700 maakte van de wereldwijde bezittingen en vestigingen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De kaarten uit de atlas golden als actuele bedrijfsinformatie en waren daarom geheim. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw is pas het verband tussen de kaarten in de collectie van het Nationaal Archief teruggevonden en werd de Atlas de Graaf/Atlas Amsterdam herontdekt.

Kaarten van Java en Madoera

Naast de Atlas Amsterdam zijn een groot aantal prachtige manuscriptkaarten, plattegronden en tekeningen van Java, hoofdeiland van de Indische archipel, en Madoera in de Beeldbank opgenomen. Kaarten uit de collectie van het Nationaal Archief van andere gebieden uit de VOC-geschiedenis zullen in de komende jaren aan de Beeldbank worden toegevoegd.

De twee bovenstaande selecties van VOC-kaarten zijn in 2006 en 2007 gedigitaliseerd voor de Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, een uitgave van Uitgeverij Asia Maior. In totaal gaat het om 469 kaarten.

Verbeteringen in de Beeldbank

Om landkaarten en bijzondere archiefstukken beter tot hun recht te laten komen is de Beeldbank op een aantal punten aangepast. Bij kaarten en archiefstukken wordt extra informatie getoond zoals bijvoorbeeld de schaal van de kaart.

Een bijzondere verbetering is de vernieuwde zoomfunctie bij alle afbeeldingen die in hoge resolutie in de Beeldbank beschikbaar zijn. De gebruiker kan de afmetingen van het zoomvenster zelf bepalen. Bij het bekijken van bijvoorbeeld landkaarten kan zo het gehele computerscherm gebruikt worden. Door deze manier van kijken naar kaarten, foto's en archiefstukken kan de bezoeker de kleinste details zien.

Reproducties

Van de afbeeldingen die op hoge resolutie in de Beeldbank beschikbaar zijn, kunnen reproducties besteld worden via de bestelfunctie.

Links Beeldbank Nationaal Archief

U vindt de VOC-Kaarten in de keuzelijst 'Collectie/Archief' op het formulier uitgebreid zoeken.

Ga direct naar de VOC-kaarten

Bekijk ook:
Foto's uit het KNVB archief 
Kaarten van Zuid-Holland 
Kaarten van Johannes Vingboons 
Foto's Arbeidsinspectie

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in