Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nieuwe website eindexamen online


Den Haag

‘Dynamiek en stagnatie in de Republiek’ is het onderwerp voor het examen geschiedenis in 2009 en 2010. Het Nationaal Archief stelde een kleurrijke website samen die goed aansluit bij de nieuwe exameneisen. Het is de zesde website in een reeks eindexamenonderwerpen.

Dynamiek en stagnatie
Het onderwerp ‘dynamiek en stagnatie’ bestrijkt de jaren tussen 1500 en 1800. In die periode ontwikkelt Nederland zich van een rurale samenleving naar een meer verstedelijkt gebied. Handel en dienstverlening worden steeds belangrijkere economische activiteiten. De website benadert de periode vanuit drie invalshoeken: de politieke, economische en maatschappelijke en stelt de volgende kernvraag centraal: hoe kan het dat de Republiek zo’n lange periode van welvaart in de zeventiende en achttiende eeuw kende? Door de getoonde bronnen te onderzoeken komen leerlingen hierachter.

Bekende èn onbekende bronnen

Op de website is een grote variatie aan bronnen uit het Nationaal Archief te vinden. Niet alleen de bekende hoogtepunten zoals de Unie van Utrecht, de Acte van Verlatinghe, de Vrede van Munster, VOC of WIC komen aan bod. Ook is gebruik gemaakt van minder bekende of recent verworven bronnen. Bijvoorbeeld van het kort geleden gepubliceerde archievenoverzicht van Baltic Connections, met bronnenmateriaal over de handel op de Oostzee. Deze ‘moedernegotie’ was in omvang en inhoud belangrijker dan die op de Oost. Daarnaast is geput uit de rijke kaartencollectie van het Nationaal Archief.

Gevarieerde afbeeldingen

De nieuwe website bevat meer dan zestig afbeeldingen. Zo laat een kaart uit Antwerpen uit 1567 de stad op het toppunt van haar macht zien. Prima materiaal om leerlingen te laten ontdekken waarom deze sterke stad twintig jaar later werd overvleugeld door Amsterdam. Een andere bron laat de titelpagina zien van het waterrecht van Wisbuy, het huidige Zweedse Visby. Vanaf de Hanzetijd was het een overslagplaats voor de handel van Oost en West en vice versa. Aan de hand van dit document kunnen leerlingen uitleggen waarom het recht van deze plaats in 1571 in het Nederlands werd vertaald.

Meer dan het eindexamen

De website is niet alleen geschikt voor leerlingen en docenten die met het eindexamen geschiedenis te maken hebben. Buiten de examens zijn de bronnen goed te gebruiken in het curriculum van HAVO en VWO. Daarnaast heeft de website zeker veel te bieden voor geïnteresseerden in de Nederlandse geschiedenis.

De website ‘Dynamiek en Stagnatie in de Republiek’ is te vinden op: www.onderwijs.gahetna.nl

Reacties

ik kan niet inloggen hij vraagt om een w8woord?

Om in te kunnen loggen, maakt u eerst een profiel aan.
Dit kunt u doen bij de knop 'mijn profiel' rechts boven aan
Bij uw profiel hoort een wachtwoord.
Inloggen is nodig om een bestelling of een reservering te kunnen doen.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in