Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Het Siam Journaal Anno 1654


Den Haag

Het Nationaal Archief is dankzij de Stichting Vrienden een bijzonder register uit 1654 rijker. Het is het zogenoemde Siam Journaal dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de administratie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

Achtergrond

Alle kantoren en vestigingen van de VOC informeerden het algemeen soldijkantoor in Batavia regelmatig over mutaties die aangebracht dienden te worden in de scheepssoldijboeken. Voor de registratie van dergelijke mutaties werden comptoirboeken bijgehouden, die niet meer beschikbaar zijn. Gelet op de inhoud van het onderhavige Siam Journaal zou dit zo’n comptoirboek kunnen zijn. Daarmee is het waarschijnlijk het enige restant van een verloren gedeelte van de VOC-administratie. Alleen van het comptoir Firando (Japan) bevindt zich in het VOC-archief een enigszins vergelijkbaar register.

Belang

De vele honderden registers in het archief van de VOC geven ons een beeld van de geweldige organisatie voor de handel met Zuidoost-Azië in de 17e en 18e eeuw. Zij vertellen ons wie op de VOC-schepen voeren, in de factorijen en handelskantoren werkten en functies uitoefenden. Maar ook bieden de boeken de mogelijkheid inzicht in het financiële reilen en zeilen te krijgen.
Dat het Siam Journaal van belang is, werd bevestigd door twee deskundigen: prof.dr. Femme Gaastra, hoogleraar maritieme geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, en drs. Irene Jacobs, conservator van het Maritiem Museum Rotterdam.

Schenking

Het Siam Journaal werd antiquarisch aangeboden en is door de Stichting Vrienden van het Nationaal Archief aangekocht. Tijdens de jaarlijkse Vriendenavond op 12 december 2006 werd het journaal officieel overhandigd aan de directeur van het Nationaal Archief.

Bekijk het Siam Journaal

Bekijk de bijlage voor het complete Siam Journaal.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in