Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nationaal Archief bereikt mijlpaal op weg naar virtuele studiezaal


Den Haag

1700 gedigitaliseerde archieftoegangen op www.nationaalarchief.nl

Het project Digitalisering Toegangen van het Nationaal Archief heeft zijn eerste mijlpaal bereikt: 1700 archieftoegangen zijn nu online raadpleegbaar. Hiermee vergroot het Nationaal Archief zijn toegankelijkheid en digitale dienstverlening. De professionele onderzoeker en de geschiedenisliefhebber kunnen nu via internet sneller en eenvoudiger de documenten vinden die ze zoeken.

Digitalisering toegangen

Het project ‘Digitalisering Toegangen’ is opgezet om alle toegangen van het Nationaal Archief op internet raadpleegbaar te maken. De toegangen of anders gezegd alle inhoudsopgaven en indexen op de archieven vormen samen met het archievenoverzicht de catalogus op de collectie van het Nationaal Archief.

Eerste stap

Een van de speerpunten van het Nationaal Archief is het toegankelijk en zichtbaar maken van de collectie zodat steeds meer mensen gebruik kunnen gaan maken van de archieven die het Nationaal Archief bewaart. De digitalisering van 1700 toegangen is een belangrijke eerste stap op weg naar de ‘virtuele studiezaal’. Het Nationaal Archief heeft de ambitie om alle zesduizend toegangen met  2,2 miljoen beschreven archiefstukken in 2010 online te hebben staan. Er is nu prioriteit gegeven aan de archiefcollecties die vaak worden geraadpleegd, zoals het archief van de Staten-Generaal tot 1796, de Zuid-Hollandse archieven en de archieven van de Tweede Wereldoorlog.

Makkelijker zoeken

Om het zoeken te vergemakkelijken is het archievenoverzicht verbeterd. Elke digitale toegang begint met een korte beschrijving van wat de gebruiker in het archief kan verwachten. Die samenvattingen zijn nu ook opgenomen in het nieuwe archievenoverzicht. Zo krijgt de bezoeker snel een indruk of het gevonden archief relevant is. Het Nationaal Archief is ook  begonnen met een proef om de collectie toegankelijk te maken op trefwoord. Zo kunnen bezoekers dwars door de collectie zoeken en sneller en eenvoudiger de documenten vinden die ze nodig hebben.

Toekomst

De toegangen vormen het hart van de digitale dienstverlening van het Nationaal Archief. Deze dienstverlening zal in de toekomst met meerdere mogelijkheden uitgebreid worden. In de verdere toekomst kunnen bezoekers vanuit de verschillende toegangen doorklikken naar gescande afbeeldingen van archiefstukken en deze scans bestellen.

Software

Het Nationaal Archief maakt voor de digitalisering van toegangen gebruik van de internationale standaard EAD, wat staat voor Encoded Archival Description. EAD wordt wereldwijd gebruikt voor het maken, opslaan, koppelen en uitwisselen van archieftoegangen. Het Nationaal Archief heeft een aantal instrumenten voor het gebruik van EAD laten ontwikkelen en stelt deze beschikbaar voor algemeen en gratis gebruik in de hele archiefsector.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in