Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Herdenking 15 augustus


Den Haag

Woensdag 15 augustus wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië herdacht. Op die dag in 1945 capituleerde het Japanse leger. Voor de Nederlanders in toenmalig Nederlands-Indië betekende dat geen bevrijding. Met het uitroepen van de onafhankelijke Republiek Indonesia op 17 augustus door Soekarno en Hatta begon een gewelddadige en bloedige periode, de zogenaamde 'bersiap'. De onder de Japanners geïnterneerde Nederlanders bleven veelal geïnterneerd, nu om hen te beschermen tegen nationalistische Indonesische strijdgroepen. Deze wilden met hun acties voorkomen dat het koloniale bewind hersteld zou worden.

De Nederlandse overheid accepteerde de Republiek Indonesië niet en probeerde in de jaren na 1945 met militaire macht het gezag in 'Indië' te herstellen. Onder internationale druk erkende Nederland in 1949 uiteindelijk toch de Republiek Indonesië en droeg het gezag over. Een grote stroom van 'Indische Nederlanders' naar Nederland was het gevolg.

Op 15 augustus wordt niet alleen het einde van de oorlog herdacht, maar ook de roerige periode daarna die eindigde in het verlies voor de 'Indische Nederlanders' van de plek waar velen geboren waren en zich thuis voelden.

Informatie in het Nationaal Archief

In de collectie van het Nationaal Archief bevinden zich vele archieven die informatie bieden over Japanse bezetting en de periode daarna. Diverse onderdelen van de website geven uitgebreide achtergrondinformatie en ondersteuning bij het zoeken in de archieven.

De Oorlogsgids
In de vragen 21 tot en met 24 worden een aantal 'veelgestelde vragen' behandeld die te maken hebben met de oorlogsperiode in Nederlands-Indië.

De Aankomst: Molukkers naar Nederland
Deze website over de komst van de 12.500 Molukkers naar Nederland in het voorjaar van 1951 bevat veel achtergrondinformatie over de oorlogsperiode en de jaren daarna.

De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië
Deze eindexamenwebsite voor het voortgezet onderwijs geeft achtergrondinformatie en bronnen over de oorlogsperiode en het ontstaan van de Republiek Indonesië.

Dwangprostitutie Nederlands-Indië
Nieuwsbericht met achtergrondinformatie over het onderzoek uit 1994 naar dwangprostitutie onder de Japanse bezetting, uitgevoerd in opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken.

Afscheid van Indië
Digitale bron waarin Nederlandse en buitenlandse documenten geraadpleegd kunnen owrden over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in