Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nieuwe website Erfgoedinspectie


Den Haag

Op 16 mei werd de website van de Erfgoedinspectie, www.erfgoedinspectie.nl, gelanceerd. De Erfgoedinspectie is een nieuwe toezichthouder en waakt over een belangrijk deel van het Nederlandse erfgoed.

Erfgoedinspectie

De Erfgoedinspectie is het resultaat van een fusie van vier inspecties die op dit terrein al actief waren: de Rijksinspectie voor de Archeologie, de Rijksarchiefinspectie, de Inspectie Cultuurbezit en de Rijksinspectie Monumentenzorg. Op 1 november 2005 is de Erfgoedinspectie, die valt onder het ministerie van OCW, gevormd. De inspectie richt zich op archeologische opgravingen, archieven bij de centrale overheid, het roerend cultureel erfgoed en onroerende monumenten. De inspectie werkt onafhankelijk en rapporteert over haar bevindingen. Daarnaast adviseert zij de Staatssecretaris voor Cultuur en Media over de kwaliteit en effectiviteit van de regelgeving. De inspectie ziet erop toe dat de regels worden nageleefd en stimuleert verbeteringen in het behoud en beheer en een goede omgang met het erfgoed. Waar nodig treedt zij op bij incidenten en calamiteiten.

Website

Op de website is naast informatie over de taken en het functioneren van de Erfgoedinspectie veel te vinden over de vier sectoren zelf. Niet alleen over de inspectie met uitleg over de wet- en regelgeving maar ook over het veld waarop toezicht wordt gehouden. Zo treft u een schat aan informatie aan over Archeologie, Archieven, Collecties en Monumenten. U kunt via de website vragen stellen en incidenten aan de Erfgoedinspectie melden.

Informatie

www.erfgoedinspectie.nl 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in