Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Naar Afganistan?


Den Haag

De vredesmissie naar Afghanistan heeft veel voeten in de aarde. De kranten staan er de laatste tijd vol mee. Het kabinet kon geen eenstemmigheid bereiken. Maar de impasse is doorbroken.‘Het kabinet wil bijdragen aan de missie in Afghanistan’, aldus premier Balkenende aan het eind van de ministerraad van vrijdag 13 januari. Het woord is nu aan de Tweede Kamer.

Twijfel

De missie naar Afghanistan roept veel twijfels op omdat de veiligheid van de militairen in de provincie Uruzgan niet gewaarborgd is. Nu is dat natuurlijk nooit helemaal het geval maar dit keer is het risico op ‘bodybags’ groter dan bij eerdere vredesmissies. Het afblazen van de missie zou internationaal gezichtsverlies tot gevolg hebben, iets waar Nederland altijd erg beducht voor is geweest.

UNIFIL

Roept de missie naar Afghanistan vooral veel politiek gekrakeel op, de eerste grote vredesmissie waaraan Nederland bijdraagt geeft vooral veel maatschappelijke beroering. Van 1979 tot 1985 gaan 8675 militairen voor de UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) naar het Midden-Oosten. Het zijn merendeels dienstplichtigen, jonge onervaren jongens.

Protesten

Er wordt heftig geprotesteerd tegen de uitzending van onze jongens. Het Comité van Verontruste Ouders maakt zich zorgen over de jeugdige leeftijd, de gebrekkige opleiding, het slecht materieel en de povere voorlichting. De vakbond van dienstplichtige militairen (VVDM) is vooral gekant tegen de gedwongen deelname van dienstplichtigen en het opsluiten van dienstweigeraars. Op 10 februari 1979 wordt in Groningen onder het motto: ‘Geen man onder dwang naar Libanon’ gedemonstreerd tegen deelname aan de UNIFIL-missie. Maar na een summiere voorbereiding vertrekt in maart vertrekt de eerste lichting naar Libanon.
De UNIFIL-missie kost uiteindelijk aan negen militairen het leven.

Bijdrage leveren

In totaal heeft Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog aan bijna dertig vredesmissies deelgenomen. Om een bijdrage te leveren aan de vrede en de bevolking te helpen. Hopelijk lukt dat straks ook in Afghanistan.

Bronnen

Kabinet van de Minister-president toegangsnr 2.03.01, inv. nrs. 8750-8752
'Van Korea tot Kosovo', C.Klep en R. van Gils, (SDU-uitgevers, Den Haag, 1999) bibliotheek Nationaal Archief 158 F30 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in