Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kabinet gevallen


Den Haag

Minister-president Balkenende heeft de koningin het ontslag van zijn kabinet aangeboden. Het voortijdig sneuvelen van een kabinet is na de Tweede Wereldoorlog veertien keer eerder voorgekomen.

Kabinetscrises

Een kabinet kan vallen door een interne onenigheid of door conflicten met de Tweede of Eerste Kamer. Meestal gaat het dan om een verwerping van een belangrijk wetsvoorstel, door het aannemen van een door het kabinet afgewezen amendement of door een (dreigende) motie van afkeuring of wantrouwen. Nu was dat anders.

Vertrouwen

De fractie van D66 zegde het vertrouwen in het kabinet op waardoor de D66 bewindslieden hun ontslag moesten indienen. Voor premier Balkenende bleef er vervolgens geen andere mogelijkheid over dan ontslag van het hele kabinet. Het komt weinig voor dat een coalitiepartij het vertrouwen in de coalitie opzegt. In 1951 was dat wel het geval, toen de  kleinste regeringsfractie, de VVD, met haar eigen kamerfractie in conflict kwam waarna het kabinet viel.

Informatie

Nu moet eerst de vraag beantwoord worden of het kabinet demissionair wordt of na een korte formatieperiode als rompkabinet verder gaat. In elk geval komen er in het najaar verkiezingen en volgt daarna de tijd van informeren en formeren. Wie geïnteresseerd is in eerdere kabinetscrises -wisselingen en -reconstructies, (in)formateurs, de voortgang van regeringszaken in het demissionaire interval, vindt een schat aan informatie in het archief van de Minister-president dat bij het Nationaal Archief ligt.

Nationaal Archief

Archieven van het ministerie van Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken (AZ), Kabinet van de Minister-president (KMP) (1924) 1942-1979 (1989), nummer toegang 2.03.01, inv.nrs. 9707-9719, 10469-10490

Op www.gahetna.nl/bewindslieden vindt u de digitale zoekgids bewindslieden met veel informatie over de archieven van alle Nederlandse ministers en staatssecretarissen vanaf 1798. In deze gids zijn van ongeveer 300 personen 450 archieven beschreven. Deze archieven bevinden zich niet alleen in het Nationaal Archief maar ook in meer dan 50 andere archiefinstellingen.

Op www.parlement.com vindt u biografieën van bewindslieden. 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in