Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Het Groene Hart versteent


Den Haag

Het Groene Hart verandert langzaam maar zeker in steen. Uit een onderzoek van Rigo Research dat op 19 oktober is gepresenteerd, blijkt dat de overheid meer woningen laat bouwen dan volgens de Nota Ruimte is toegestaan. Het Nationaal Archief Magazine dook al eerder in dit betwist en historisch onontgonnen gebied.

Historie

Wat we nu kennen als  het Groene Hart was oorspronkelijk een veenmoeras. Veengebied wordt ontgonnen en zo ontstaan de veenplassen waarvan de meeste later zijn drooggemaakt. Vanaf de jaren vijftig noemen bestuurders het gebied van droogmakerijen en veenweidegebieden tussen Amsterdam, Utrecht Rotterdam en Den Haag voor het eerst ‘het Groene Hart’. Het gebied wordt dan aangewezen als landbouwgebied.

Economie en natuur

In de jaren zestig krijgt het landschap meer aandacht. Men wordt zich bewust van het unieke cultuur- en natuurlandschap in dit deel van Nederland. Ondanks die grote landschapswaarde is het gebied in de laatste vijftig jaar doorkruist met wegen, spoorlijnen en is het bebouwde oppervlak meer dan vier keer zo groot geworden.

Verschillende belangen

Weinig onderwerpen zijn zo controversieel als de toekomst van het ‘Groene Hart’. Er zijn veel spelers in dit groene veld: Niet alleen burgers en milieuactivisten, maar ook de provincies waarover het gebied zich uitstrekt en twee Haagse ministeries houden zich bezig met de vraag ‘wat moet er gebeuren met het gebied in de 21e eeuw?’ Met de inrichting van het gebied zijn enorme belangen gemoeid. Van burgers die enerzijds ruimte willen om te kunnen recreëren maar ook willen wonen in een groene omgeving tot een overheid die economische belangen en milieubelangen moet zien te verenigen.

Onderzoek

Hoe in het verleden de besluitvorming voor het Groene hartgebied is verlopen, is nooit onderzocht. De archievencollectie van de provincie Zuid-Holland en de verschillende kaartencollecties over Holland die het Nationaal Archief beheert, bieden heel veel materiaal om onderzoek te doen naar de bestuurlijke regie. Bovendien komen volgend jaar nieuwe provinciale onderzoeksbronnen beschikbaar. Onderzoek zou de beleidsmakers kunnen bijstaan in het maken van keuzes die onomkeerbare gevolgen hebben.

Voor meer informatie zie: Nationaal Archief Magazine 2006/2, Betwist gebied

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in