Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Database vrijgelaten slaven uit Suriname compleet


Den Haag

Goed nieuws voor onderzoekers naar slavernijverleden: Alle vrijgelaten slaven uit Suriname zijn nu op de website van het Nationaal Archief terug te vinden. In de index ‘Vrij in Suriname - Emancipatie 1863’ staan sinds 2003 de stadsslaven van Paramaribo. Daaraan zijn nu de slaven uit alle andere Surinaamse districten toegevoegd.

34.000 vrijgelaten slaven te vinden

In 2003 kwam de index ‘Emancipatie 1863’ met de namen van 4.320 stadsslaven online. Met de laatste uitbreiding van de index met de 30.121 slaven uit de overige Surinaamse districten is de index compleet. In de index kan gezocht worden op de categorieën ‘slaven’, ‘eigenaren’ en ‘slaven en eigenaren’. Voor historici en mensen die vermoeden dat hun voorouder slaaf was in Suriname is hiermee een unieke bron ontsloten.

Einde aan slavernij

Naar schatting 45.000 slaven worden op 1 juli 1863 vrij mens. Op die dag schaft Nederland de slavernij af in zijn koloniën. De afschaffing van de slavernij wordt ook wel aangeduid met de term ‘emancipatie’. De meeste slaven (34.000) wonen in Suriname. In 1848 had Nederland al besloten dat een eind zou komen aan de slavernij. Het duurt dan nog vijftien jaar voordat de wetgeving rond is en men het eens is over de schadevergoeding en verdere afwikkeling.

Compensatieregeling

Niet de slaven maar de eigenaren krijgen een schadevergoeding van de Nederlandse overheid: f 300, - per vrijgemaakte slaaf. Dit ter compensatie voor het wegvallen van arbeidspotentieel. De slaveneigenaren moeten lijsten invullen (zg. borderellen) met de namen van de slaven, waar ze werken, wat hun leeftijd is, welk beroep ze uitoefenen en welk geloof ze aanhangen. In maart 1863 gaat een commissie langs de plantages en door Paramaribo om te kijken of de slaven die op de borderellen staan, ook echt bestaan. Deze commissie geeft de slaven een familienaam die wordt opgetekend in het zogenaamde Emancipatieregister. Dit register bevindt zich in het Bureau Bevolkingszaken in Paramaribo. De borderellen liggen bij het Nationaal Archief.

Onderzoek

De historicus Okke ten Hove heeft de informatie uit de borderellen en het emancipatieregister (stadsslaven Paramaribo) gecombineerd. Alle persoonsgegevens over zowel de slaven als de eigenaren zijn overgenomen. Het resultaat van zijn onderzoek heeft hij ter beschikking gesteld aan het Nationaal Archief. De gegevens over de plantageslaven in de Surinaamse districten zijn afkomstig van Heinrich Helstone en door Ten Hove gecombineerd met de borderellen.

Met de laatste aanvulling van de index is weer nieuw historisch onderzoek mogelijk gemaakt.

Publicatie

De in deze index verzamelde gegevens worden ook in boekvorm uitgegeven door de Amsterdamse uitgever Rozenberg Publishers in samenwerking met de in Utrecht gevestigde stichtingen CLACS en IBS. Voor meer informatie zie www.surinamistiek.nl

Website

Vrij in Suriname - Emancipatie 1863 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in