Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Baltic Connections online


Den Haag

De nieuwe website www.balticconnections.net van het Nationaal Archief brengt voor het eerst alle archieven over de Oostzeegeschiedenis uit tien Europese landen bijeen. Het gedeelde verleden van West- en Oost-Europa wordt met deze Engelstalige website voor iedereen zichtbaar. Bovendien ontstaat voor onderzoekers een uniek overzicht dat tot nu toe ontbrak.

Eeuwenlange Baltische connectie

Al in de Middeleeuwen maakte Nederland deel uit van een intensief handelsnetwerk van de landen rond de Oostzee. Aan de Baltische handel heeft Nederland zelfs een groot deel van zijn welvaart in de ‘Gouden Eeuw’ te danken. De sporen van deze Oostzee-connectie, brieven van diplomaten, tollijsten en persoonlijke verslagen, zijn terug te vinden in het Nationaal Archief en in de archieven van de andere Oostzeelanden.

Project Baltic Connections

Het Nationaal Archief heeft in 2005 het initiatief genomen voor het project ‘Baltic Connections’ om het historische erfgoed van dit gedeelde verleden zichtbaar te maken en daarmee de belangstelling voor de eeuwenoude relatie een nieuwe impuls te geven. Inmiddels doen naast Nederland maar liefst negen landen die aan de Oostzee liggen mee aan het project ‘Baltic Connections’: Letland, Estland, Litouwen, Denemarken, Duitsland, Polen, Zweden, Finland en Rusland.

Database Baltic Connections

Alle deelnemende landen zijn sinds vorig jaar aan de slag om de archieven over de Oostzeehandel in hun eigen archiefinstellingen te verzamelen en te beschrijven. De resultaten van de zoektochten komen stapsgewijs terecht in een database op de nieuwe website. Op dit moment bevat de database al 64 verschillende archieven, in 2007 zullen dat er 1000 zijn. De database is doorzoekbaar op trefwoord, per land, per periode of op taal. Zo kan de Nederlandse historicus bijvoorbeeld alle archieven opvragen in de Nederlandse taal die in de archiefinstellingen van Letland of Denemarken liggen. Hij kan ook de archieven terugvinden over Nederland in andere talen die er in het hele Oostzeegebied zijn bewaard.

Archiefgids en tentoonstelling

De archiefbronnen zullen ook in boekvorm verschijnen: per deelnemend land worden de resultaten in een archiefgids gepubliceerd. Dit najaar wordt er voor de Baltic Connections website een virtuele tentoonstelling gemaakt met visueel aantrekkelijke archiefstukken.

Financiering
Het Baltic Connections-project heeft een begroting van €900.000 waarvan ruim de helft wordt betaald door eigen bijdragen van alle deelnemende landen. De ministeries van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap (OCW) en Buitenlandse Zaken vullen de rest aan uit de HGIS-gelden die bestemd zijn voor Europese culturele samenwerking.

Website

www.balticconnections.net

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in