Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Archief Vluchteling-Studenten UAF naar het Nationaal Archief


Den Haag

Op 14 september draagt de Stichting Vluchteling-Studenten UAF haar archief over aan het Nationaal Archief. Hiermee komt het archief van de oudste Nederlandse particuliere organisatie voor vluchtelingstudenten beschikbaar voor onderzoek.

UAF

Sinds 1948 helpt de Stichting Vluchteling-Studenten UAF studenten uit de hele wereld die naar Nederland zijn gevlucht. Begonnen als een fonds van de Nederlandse universiteiten om Tsjechische studenten en docenten te steunen die het communisme ontvluchten, heeft het zich ontwikkeld tot een stichting waar alle gevluchte studenten een beroep op kunnen doen. De steun die de stichting verleent, bestaat uit studiebegeleiding, financiële steun en begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Persoonlijke én nationale geschiedenis

Het Nationaal Archief is erg blij met de komst van dit archief omdat het een bron is voor de persoonlijke geschiedenis van duizenden ‘nieuwe Nederlanders’. Het gaat om studenten die onder meer zijn gevlucht uit het Oostblok na de Hongaarse Opstand in 1956 en na de Praagse Lente in 1968. Het zijn ook studenten die de kolonelsregimes Portugal, Griekenland en Chili zijn ontvlucht in de jaren zeventig en vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië uit de jaren negentig. Tegelijkertijd geeft het archief een boeiend beeld van de vluchtelingenopvang in ons land, met name tijdens de Koude Oorlog.

Inlichtingenwerk

In het oog springt ook het inlichtingenwerk van de Stichting Vluchteling-Studenten UAF. Via het ‘International University Exchange Fund’ won de Stichting informatie in over de situatie van intellectuelen in dictatoriale derdewereldlanden zoals Zuid-Afrika. De correspondentie die de UAF voerde met de ‘National Union of South-African Students’ na het bloedbad van Sharpeville in de jaren zestig is zeer interessant. Uit de jaren negentig bevat het archief documenten over de situatie in Joegoslavië en Bosnië van het Hogere Commissariaat der Vluchtelingen van de Verenigde Naties, de UNHCR. Door het actieve inlichtingenwerk kon de stichting een eigen standpunt innemen over het vluchtelingenbeleid en het initiatief nemen tot de oprichting van de Vereniging van Vluchtelingen. Kortom een aanwinst met veel bijzondere aspecten!

Archief van de Stichting Vluchtelingenstudenten UAF 1948-2001, toegang; 2.19.155

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in