Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Prins Willem-Alexander opent De Verdieping van Nederland


Den Haag

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje opent 30 maart a.s. de tentoonstelling De Verdieping van Nederland, een gezamenlijke expositie van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief over 1000 jaar Nederlandse geschiedenis, taal en cultuur. Vanaf 31 maart is De Verdieping van Nederland gratis toegankelijk voor publiek.

Historische sensatie

Voor De Verdieping van Nederland selecteerden de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief de belangrijkste topstukken uit hun schatkamers. Het betreft oude en nieuwe boeken, documenten, kranten, foto’s en tekeningen die van bijzondere betekenis zijn voor Nederland, zoals de oprichtingsakte van de VOC, het enige veertiende-eeuwse handschrift van de Beatrijs, de Vrede van Munster, de eerste druk van de Statenbijbel en de grondwet van Thorbecke.
De topstukken worden op verrassende wijze gepresenteerd in de nieuwe expositie op de eerste verdieping van het speciaal hiervoor ontwikkelde verbindingsgebied tussen beide instellingen. Elk kwartaal presenteert De Verdieping van Nederland veertig nieuwe topstukken. Naast deze vaste presentatie is tenminste vier keer per jaar een tijdelijke expositie te zien over een actueel onderwerp of een speciale collectie. Tegelijk met De Verdieping van Nederland wordt de eerste tijdelijke expositie ‘De Verrassing’ geopend, met daarin onverwachte voorwerpen uit beide collecties.

Unieke samenwerking

De collecties van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief vullen elkaar op veel punten aan. Door de collecties gezamenlijk te presenteren ontstaat een uniek beeld van de hoogtepunten uit de Nederlandse geschiedenis. Samenwerking in de erfgoedsector op het gebied van behoud, digitalisering en conservering bestaat al langer. Het op permanente basis gezamenlijk exposeren van de collecties door twee instellingen is echter tot op heden niet eerder voorgekomen. De Verdieping van Nederland is daarom ook in dit opzicht een bijzondere tentoonstelling.

Over de Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (www.kb.nl), nationale bibliotheek van Nederland, geeft iedereen toegang tot kennis en cultuur van heden en verleden door hoogwaardige diensten te leveren voor onderzoek, studie en cultuurbeleving. De collectie vormt het levend nationaal geheugen van geschreven, gedrukte en elektronische publicaties. De geesteswetenschappen staan centraal, met bijzondere aandacht voor Nederlandse geschiedenis, taal en cultuur in brede internationale context. De KB is tevens een culturele ontmoetingsplaats. Met tentoonstellingen, lezingen en evenementen wordt het bezit actief onder de aandacht gebracht van een breed publiek.

Over het Nationaal Archief

Het Nationaal Archief (www.nationaalarchief.nl) is de grootste archieven-bewaarplaats van Nederland. Het beheert de archieven van de nationale overheid, zoals de ministeries, de Hoge Colleges van Staat en het Kabinet van de Koningin. Naast de overheidsarchieven vinden ook archieven van instellingen en particulieren met een (inter)nationale betekenis er een plaats. Daarmee is het Nationaal Archief het informatiecentrum voor de nationale geschiedenis en voor de historische rol van Nederland in de wereld. Ook het Nationaal Archief organiseert tentoonstellingen, publicaties en evenementen voor een breed publiek.

Meer informatie op www.deverdiepingvannederland.nl 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in