Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oostzee-project van start


Den Haag

Tien West- en Oost-Europese landen werken sinds kort samen in het project ‘Baltic Connections’. De nationale archieven van Denemarken, Zweden, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Rusland, Polen, Duitsland en Nederland hebben afgesproken de omvangrijke Oostzeehandel tussen 1500 en 1800 èn de wederzijdse culturele beïnvloeding die daarvan een gevolg was, beter in kaart te gaan brengen. Het Nationaal Archief coördineert het project.

Zichtbaar verleden

De handelscontacten tussen de betrokken landen zijn niet alleen economisch maar ook cultureel van groot belang geweest. Er vond een intensieve uitwisseling plaats die zijn sporen heeft nagelaten in de fameuze Oostzee-havens van ondermeer Gdansk, Riga en Koningsbergen. Amsterdam en Nederland hebben aan de handel met het Oostzeegebied veel van hun macht en welvaart te danken.

Europees

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de nationale archieven van zoveel Europese landen met elkaar samenwerken. Voor de archiefinstellingen van de landen die in 2004 zijn toegetreden tot de EU (Estland, Letland, Litouwen, Polen) is het van groot belang dat op deze wijze op professioneel niveau kan worden samengewerkt met archieven van de ‘oude’ landen. Bovendien wordt met een dergelijk project duidelijk dat de banden tussen de landen niet van vandaag of gisteren zijn maar een historie hebben die ruim zevenhonderd jaar teruggaat.

Historische bronnen

Eén van de activiteiten van het project is het per land ontsluiten van de historische ‘Oostzee’-bronnen. Elk land stelt een archiefgids samen met een overzicht van alle relevante informatie. De verzamelde gegevens worden beschikbaar gesteld op de (nog te ontwikkelen) website van het project (www.balticconnections.net). Met behulp van de database kan dan op eenvoudige wijze gezocht worden naar de aard en vindplaats van allerlei archiefmateriaal dat niet alleen betrekking heeft op bijvoorbeeld de relatie tussen Nederland en Estland, maar ook die tussen Litouwen en Polen.

Resultaten

De verwachting is dat er onbekend archiefmateriaal boven water gaat komen Dit is van groot belang voor nieuw historisch onderzoek naar dit thema. Een succesvolle samenwerking tussen de internationale archiefinstellingen in dit project zal daarnaast een positieve uitstraling hebben op andere terreinen van samenwerking. 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in