Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ongepubliceerde brief van Gerard Reve


Den Haag

In het Nationaal Archief bevindt zich sinds kort een brief van Gerard Reve. Het gaat om een niet eerder gepubliceerde brief van de volksschrijver aan minister Brinkman van WVC, gedateerd 19 maart 1988. Het onderwerp van de brief is "de wondere wereld van het boek". Hierin reageert Reve op een brief van de minister, waarvan het onderwerp en de datum onbekend zijn. Reve stuurde een exemplaar van De Vierde Man met de brief mee. Verder gaat hij in op de weigering in 1980 door de boekenweekcommissie om deze - in opdracht geschreven - korte roman uit te brengen als boekenweekgeschenk. Ter gelegenheid van de 70e boekenweek is deze brief nu openbaar gemaakt. Hiermee wordt een prachtig stukje - tot nu toe onbekend - proza van Gerard Reve toegankelijk. Bekijk de bijlage voor de brief.

Weigering De Vierde Man

De beslissing van de Commissie voor de Propaganda van het Nederlandse Boek om het werk te weigeren was gebaseerd op de overweging dat het manuscript teveel afweek van de door Reve ingeleverde synopsis. Daarnaast kwamen er volgens de Commissie teveel controversiële passages in voor. De zaak van de weigering van De Vierde Man als boekenweekgeschenk is als zodanig geen nieuws. In 2000 belichtte Onno Blom de achtergronden van de kwestie in de CPNB-uitgave 'Zolang de voorraad strekt: de literaire boekenweekgeschenken 1984-2000' (Amsterdam 2000, pag. 5-7). Ook het tv-programma Andere Tijden wijdde er op 8 maart 2001 al een uitzending aan. Sinds 1983 bestaat de Commissie niet meer, maar beslist de Stichting CPNB over het boekenweekgeschenk.

Reve’s eigen beleving

Toch blijft het interessant om de visie van Gerard Reve een aantal jaren na het gebeurde te lezen. Zo bestrijdt Reve in zijn brief dat hij van de ingediende synopsis is afgeweken. Ook plaatst Reve zijn vraagtekens bij de hele gang van zaken: "De redenen tot de weigering zijn mij nooit zwart op wit medegedeeld, noch werd mij enige vergoeding voor de moeite aangeboden. Men zoude zeggen hoe kan zoiets, maar bij God en in Nederland is alles mogelijk". Het kan mogelijk zijn dat Reve de brief van de Commissie over de weigering, die gericht was aan zijn uitgever, nooit heeft gezien. Maar tegen Andere Tijden verklaarde Reve dat hij voor het werk wel degelijk betaald was: "Maar ze hebben wel gewoon betaald, hoor, het waren geen socialisten, maar gewoon christenen."

Boekenweek 2005: Spiegel van de Lage Landen

Het motto van de 70e Boekenweek (9 t/m 19 maart) is 'Spiegel van de Lage Landen - Boeken over onze geschiedenis'. Iedere dag van de Boekenweek vinden op historische locaties in Nederland activiteiten plaats. Kijk voor de verschillende publieksactiviteiten op www.boekenweek.nl

Bekijk de bijlage voor de volledige tekst van de brief. 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in