Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Onderwijs in Nederland


Den Haag

Onderwijs is een onderwerp dat de gemoederen altijd bezighoudt. Ook vandaag. Of het nu gaat om de kwaliteit van het onderwijs, de stichting van islamitische scholen, de verlenging van de leerplicht of om het laatste plan dat basisscholen van half acht ’s ochtends tot half zeven ’s avonds open moeten zijn. Veranderingen komen met veel rumoer tot stand en liggen snel onder vuur. Zo was het ook met de Wet op het Basisonderwijs van 1985.
Twintig jaar geleden fuseerden zo’n 17.000 kleuter- en lagere scholen tot 8.500 nieuwe basisscholen. De kleuter- en lagere schoolklassen gaan op de in acht groepen van de nieuwe basisschool. Een ononderbroken leerproces is het doel.

Veranderingen.

De invoering van de basisschool gaat met veel protest gepaard. De aloude kleuterleidsters vrezen dat de kleinste kinderen te weinig spelen en veel te vroeg aan het leren worden gezet. En in tijden van bezuinigingen geldt de invoering als een verarming van het Nederlandse onderwijs. Maar toch heeft de wet uiteindelijk gezorgd voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs: veel minder zittenblijvers en een leesonderwijs dat de Nederlandse kinderen tot de wereldtop laat behoren.

Aanloop.

De discussie over de hervorming van de lagere school begint veel eerder, al in de jaren vijftig en zestig wordt er driftig gediscussieerd over de vorm van onderwijs aan jonge kinderen. Commissies, stuurgroepen, projectgroepen en belangenorganisaties zijn jaren in de weer.
Al vanaf de negentiende eeuw is en blijft onderwijs een onderwerp van talloze besprekingen, voorstellen, nota’s en regels. De weerslag hiervan is tot in detail in het Nationaal Archief terug te vinden.

Toekomstig archief

Met het besluit om de scholen te verplichten tot opvang van kinderen voor en na school staat de taak van de scholen weer ter discussie. Van onderwijs naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor opvoeding en opvang? De basisscholen staan in elk geval weer aan de vooravond van veranderingen.

Bronnen:

Nationaal Archief Toegangsnr. 5.064.5077 Ministerie OCW: Directortaat-Generaal voor het Basis- en Speciaal Onderwijs - Inv.nr. 112-116

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in