Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bedrijvenregister Zuid-Holland

Door urgente werkzaamheden is het tot vanavond niet mogelijk om archiefstukken te reserveren of een gebruikersprofiel aan te maken.

Den Haag

Wie op zoek wil gaan naar Zuid-Hollandse bedrijven uit het verleden, kan terecht in het Bedrijvenregister. Een database van 296.765 records maakt 1500 meter archief toegankelijk. De database vormt een toegang op de vervallen dossiers van het Handelsregister die ondergebracht zijn bij het Nationaal Archief. Op Bedrijvenregister Zuid Holland zijn historische bedrijfsgegevens vanaf 1921 van de Kamers van Koophandel in de regio’s Den Haag (Haaglanden), Delft, Dordrecht, Leiden (Rijnland), Gouda en - recent toegevoegd - Rotterdam en Benedenmaas te vinden.

Eenvoudig zoeken

Er zijn onderzoeksmogelijkheden te over. In de database kunt u zoeken op naam en plaats van vestiging maar ook op trefwoorden zoals ‘haven’, ‘werf’, ‘rederij’ en ‘schepen’. Dat levert grote ondernemingen op als Wilton-Feyenoord en Verolme maar ook duizenden kleine bedrijfjes. Met de gegevens uit de database kunt u in het Nationaal Archief eenvoudig de stukken over het desbetreffende bedrijf opvragen.

Handelsregister

Iedere onderneming wordt sinds 1921 geregistreerd in het Handelsregister dat wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel in de regio waar het bedrijf gevestigd is. Als het bedrijf is opgeheven gaat het dossier na twintig jaar naar een openbare archiefbewaarplaats. Voor de provincie Zuid-Holland is dat het Nationaal Archief. Van iedere onderneming is een dossier in het Handelsregister aangelegd. Dit dossier bevat een aantal gegevens zoals eigendom, bedrijfsvorm, interne organisatie, hoofdbezigheid, vestigingsplaats etc. Meer informatie over de geschiedenis van de Kamers van Koophandel, de dossiers en andere instellingen vindt u op de site bij 'achtergrondinformatie'.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in