Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nieuwe onderzoeksgids


Den Haag

De archieven van de centrale regeringsorganen in het Nationaal Archief - ministeries en colleges als de Staten-Generaal en de Raad van State- zijn voor het historisch onderzoek van groot belang. Maar door hun omvang, de uiteenlopende wijze van de archiefvorming en de ingewikkelde organisatiestructuur is dit soort onderzoek niet altijd eenvoudig. Om de onderzoeker te helpen, schreef oud-rijksarchivaris Frank Otten een speciale onderzoeksgids die op 23 juni is gepresenteerd. De gids is in samenwerking met het Nationaal Archief tot stand gekomen.

Wat heeft de historicus aan deze gids?

De onderzoeksgids wil de onderzoeker van dienst zijn bij vragen als: welke regeringsorganen hadden bemoeienis met het door mij onderzochte onderwerp? Zijn die archieven bewaard gebleven en hoe zijn ze te raadplegen? De gids beslaat de periode vanaf de vestiging van het Koninkrijk in 1813 tot de Duitse bezetting in 1940.

Hoe is de gids opgebouwd?

Voor elk ministerie of college is dezelfde standaardinformatie opgenomen, namelijk over de geschiedenis van de organisatie, de ontwikkeling van het takenpakket, de archieven, de gedrukte bronnen en de belangrijkste institutionele literatuur. Het meest uitgebreid is de paragraaf ‘Archieven’, die ingaat op de wijze van archiefvorming en op het belang van door de administratie vervaardigde toegangen. Een inleidend hoofdstuk geeft uitleg over archiefstelsels bij de rijksoverheid. Het aanhangsel bevat een lijst van archivistische termen, een overzicht van beleidsterreinen en een schema van de departementale indeling.

Waar te verkrijgen?

De gids is een uitgave van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) en is te krijgen via de boekhandel of rechtstreeks bij het ING te bestellen via www.inghist.nl of telefonisch 070 - 315 6400.
De gids is ook te koop bij de registratiebalie van het Nationaal Archief.

Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat
1813-1940, samengesteld door F.J.M. Otten
ISBN 90 5216 134 8
Paperback, 520 blz., prijs 22 euro 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in