Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

De aankomst: Molukkers naar Nederland


Den Haag

Onder de naam 'De Aankomst' heeft het Nationaal Archief samen met het Moluks Historisch Museum een website gemaakt over de komst van de 12.500 Molukkers naar Nederland in het voorjaar van 1951. Centraal in deze website staat een index die is samengesteld met gebruikmaking van de passagierslijsten van de schepen die de Molukkers naar Nederland brachten. Deze index bevat hun namen en verdere persoonsgegevens. Zo wordt de eerste generatie van de Molukse gemeenschap in Nederland voor het eerst zichtbaar via internet.

Achtergrond

Op 21 maart 1951 meert de 'Kota Inten' af aan de Lloydpier in Rotterdam. Aan boord van dit eerste transport zijn ongeveer 900 Molukkers, hoofdzakelijk militairen van het voormalige Koninklijke Nederlands-Indische Leger (KNIL) met hun gezinsleden. In totaal zullen in de eerste helft van 1951 ongeveer 12.500 Molukkers met twaalf grote scheepstransporten vanuit Java naar Nederland worden overgebracht. Indonesië wilde - een jaar na de soevereiniteitsoverdracht - af van de laatste restanten van het koloniale leger. Nederland, Indonesië en de Molukse militairen werden het niet eens over de plaats van demobilisatie. Toen de rechter de Nederlandse regering ook nog verbood haar soldaten tegen hun zin achter te laten op Java, restte geen andere oplossing dan de 'tijdelijke' overbrenging naar Nederland. Voor de meesten zou er geen weg terug blijken te zijn. 'De Aankomst' markeert daarmee het begin van de Molukse gemeenschap in Nederland.

Website

Het belangrijkste onderdeel van de website is de Molukse index. Dit gegevensbestand bevat de persoonsgegevens van de 12.500 Molukkers. De website is gemaakt nadat was gebleken dat bij de Molukse bevolkingsgroep grote belangstelling bestaat voor de passagierslijsten van de boten waarmee hun eerste generatie in 1951 naar Nederland kwam. Men kan nu de eigen naam, of die van hun ouders of grootouders op de passagierslijsten terug zien. Ook wordt aandacht besteed aan kleine groepen Molukkers met een andere aankomstgeschiedenis of beroepsachtergrond. De website houdt de herinnering aan hun aankomst levend en geeft Molukse jongeren de kans op zoek te gaan naar hun 'roots'. Ook anderen kunnen zo kennis nemen van een belangrijk moment uit de Molukse èn de Nederlandse geschiedenis.

Meer informatie

Index Molukkers naar Nederland
 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in