Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verschenen: 'Surinaamse emancipatie 1863; Familienamen en Plantages'


Den Haag

'Op den laten Julij 1863 zijt gij vrij!' Koning Willem III bepaalde dat op die dag, 1 juli 1863, de 'slavernij in de kolonie Suriname voor altijd afgeschaft zal zijn'. 
Op 3 oktober 1862 werd deze proclamatie onder de slavenbevolking in Suriname verspreid zodat 'Gij in vreugde en tevredenheid, dat zoo zeer gewenschte tijdstip alwachten kunt'.

Emancipatieregisters

Bij de afschaffing van de slavernij krijgen niet de slaven maar hun eigenaren een schadevergoeding van de Nederlandse overheid: f 300,- per vrijgemaakte slaaf. De slaveneigenaren  moeten borderellen (lijsten) invullen met de namen van de slaven, waar ze werken, wat hun leeftijd was, welk beroep ze uitoefenden en welk geloof ze aanhingen. In maart 1863 gaat een commissie langs de plantages en door Paramaribo om te kijken of de slaven die op de borderellen vermeld staan ook echt bestaan. Deze commissie geeft de slaven  een familienaam die wordt opgetekend in het zogenaamde Emancipatieregister. Dit register bevindt zich in het Bureau Bevolkingszaken in Paramaribo.

Algemene Rekenkamer

De uitgavenpost van zo'n tien miljoen gulden aan schadevergoedingen, in die tijd een immens bedrag, wordt nauwgezet gecontroleerd door de Algemene Rekenkamer. De borderellen kwamen in het archief van de Algemene Rekenkamer terecht dat zich nu in het Nationaal Archief bevindt.

Gegevens over Surinaamse slaven en hun eigenaars

De auteurs van het boek 'Surinaamse emancipatie 1863' hebben de Emancipatieregisters gecombineerd met data uit het Archief van de Algemene Rekenkamer. In deze publicatie zijn alle familienamen te vinden die de geëmancipeerde slaven destijds hebben gekregen. Via een handige index is te achterhalen of de slaven in Paramaribo of op een plantage werkten. Van elke plantage is een korte beschrijving  van de ligging opgenomen en ook staan de belangrijkste eigenaren vermeld.
Het boek is het eerste uit een unieke serie over de Surinaamse slaven en hun eigenaars.  De volgende acht delen verschijnen in 2004 en 2005.

Volledige titel van het boek

'Surinaamse Emancipatie 1863; Familienamen en Plantages'
Auteurs: Okke ten Hove, Heinrich E. Helstone en Wim Hoogbergen
Uitgever: CLACS (het Centrum voor Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Studies) van de Universiteit Utrecht en het Instituut ter bevordering van de Surinamistiek  (IBS).
ISBN 90-5170-777-0
Prijs: € 29,90  (abonnees/donateurs OSO, tijdschrift voor Surinamistiek € 24,90)

Waar bestellen?

Het boek is te bestellen via:
Jan Withagen, Culturele Antropologie
Heidelberglaan 2
3584 CS  Utrecht
tel. 030 - 2531894
fax: 030 - 2534666
email J.Withagen@fss.uu.nl

Meer informatie over de emancipatie

- www.surinamistiek.nl/Slavernijverleden
Vrij in Suriname/emancipatie 1863/stadsslaven 

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in