Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Persoonlijk verslag van de Ramp van 1953


Den Haag

De evacuatie van de getroffenen van de Watersnoodramp van 1953 liep niet zoals door velen gewenst. Over het algemeen bestond er veel kritiek op het beleid van bestuurders en regering. Dit blijkt uit allerlei publicaties in de media van de afgelopen tijd. Op 1 februari is het vijftig jaar geleden dat Zuidwest Nederland na een storm verwoest werd door het water. In totaal kwamen 1835 mensen om. Een van de hulpverleners was de bekende marineofficier Waning. Hij werd ingezet bij de organisatie van de evacuatie van de bevolking uit Schouwen-Duivenland per binnenschip. Chistiaan Jan Willem Waning schreef zijn bevindingen naderhand op. Dit verslag ligt verscholen tussen de krantenberichten in het archief van het Nationaal Rampenfonds.

Evacuatie

Waning, op dat moment kapitein ter zee buiten dienst, wordt aangetrokken om de evacuatie op zich te nemen. In zijn verslag rapporteert hij dagelijks allerlei ontwikkelingen, ook over de evacuatie. Deze verliep niet goed. Zo schrijft hij op 7 februari: "Het is wel wonderlijk, dat de wetgeving van een land, dat in haar gehele bestaan van oudsher periodiek door grote watersnoden is geteisterd, niet of onvoldoende voorziet in de behoeften van dergelijke buitengewone omstandigheden." En op 8 februari, als blijkt dat uit Zierikzee slechts 100 mensen zijn geëvacueerd: "Tot dit resultaat droeg zeker in de eerste plaats bij het bericht van de Regering (...) dat (zij) geen termen aanwezig achtte om tot dwang-evacuatie te besluiten op basis van een noodwetgeving. Behalve het feit, dat de inhoud van dit bericht binnen korte tijd was uitgelekt,, had het ook een schier verlammende invloed op de activiteit van de gemeentelijke instanties, welke de bevolking moest aansporen te evacueren."

Ministerraad

De ontwikkeling van het evacuatiebeleid is in het rapport van Waning goed te volgen. Ook uit andere documenten in het archief van het Nationaal Rampenfonds is het beleid van provinciale en landelijke bestuurders te achterhalen. Natuurlijk zijn voor inzicht in het regeringsbeleid de notulen van de ministerraad de aangewezen bron. Wetenschappers van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement hebben deze notulen op het Nationaal Archief geraadpleegd om de houding van de regering tijdens en na de Ramp te analyseren.

Vele archieven

In vele archieven van het Nationaal Archief zijn de Watersnoodramp en de gevolgen ervan vastgelegd. Zoals in die van Rijkswaterstaat Zuid-Holland, de Provinciale Staten van Zuid-Holland en in archieven van de landinrichting. Ook in het archief van de Nederlands Hervormde Kerk zijn documenten te vinden. Deze kerk stelde een watersnoodcommissie in.     

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in