Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Digitaal archief


Den Haag

Op donderdag 30 oktober wordt het digitaal archief van de voormalige Arbeidsvoorzieningsorganisatie overgedragen. Het Nationaal Archief beschikt daarmee over het eerste - grootschalige - digitale archief dat voldoet aan de eisen die vanuit conserveringsoogpunt aan digitale archieven worden gesteld.

Digitale informatiekloof

Het project waarvan deze overdracht het slotstuk is, is tot dusverre uniek in Nederland, en niet alleen vanwege de omvang van deze digitale erfenis. Voor het eerst zijn voor een grootschalige organisatie methoden en technieken ontwikkeld om een ongestructureerde hoeveelheid digitale informatie te transformeren tot een toegankelijk en geconcentreerd digitaal archief, dat voldoet aan de voorschriften van wet- en regelgeving. Zo wordt een belangrijke stap gedaan om digitale informatie voor de toekomst zeker te stellen, en de verwachte 'digitale informatiekloof' te overbruggen. De ontwikkelde inzichten en technieken zijn van groot belang voor andere (overheids)organisaties die op dit moment voor vergelijkbare uitdagingen staan. Dit project toont namelijk ondubbelzinnig aan hoe belangrijk het is dat organisaties die met digitale systemen gaan werken, vanaf het eerste begin rekening houden met de eisen die vanuit recente archief- en privacywetgeving worden gesteld.

Nieuwe methoden en technieken

Doordat de Arbeidsvoorziening niet over een strategie beschikte voor het veiligstellen van digitale informatie, was het toegankelijk maken van zijn archief erg complex. Het bleek nodig in het project specifieke strategieën voor selectie en conversie van de informatie te ontwikkelen. Daarbij moesten geavanceerde softwaretechnieken worden ingezet rond Full Text Search en de nieuwe documentstandaard XML. Het Nationaal Archief is blij met de succesvolle overdracht van dit digitale archief. Met de ervaring en kennis die in dit traject is opgedaan, komt de ontwikkeling van het kenniscentrum op het terrein van digitale duurzaamheid dat het Nationaal Archief wil zijn, een stap dichterbij.

Partners

Het project is uitgevoerd in opdracht van Arbeidsvoorziening in nauwe samenwerking met het Nationaal Archief en de Rijksarchiefinspectie. De realisatie van het project heeft plaatsgevonden onder advisering en management van Het Expertise Centrum. Cap Gemini  Ernst & Young was verantwoordelijk voor de technische advisering, de ontwikkeling van de software en de processing. De totale doorlooptijd van het project heeft 2 jaar bedragen.

gahetna.nl is een samenwerking van Het Genootschap voor het Nationaal Archief, het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in